Talk:Ubuntu ruuter

From ICO wiki
Revision as of 21:20, 6 December 2010 by Kkaarna (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Üldiselt on referaat kirjutatud selges ja soravas keeles, toodud on asjakohane illustratiivne materjal (käskude ja konfiguratsioonisätete näol.

Mõned soovitused:

- kontrollida referaadi tekst eesti keele spelleri abil. Hetkel on sees mõned trükivead (nt sissejuhatuses on "DNS deenus"), sh puuduvad tihti kõrvallauset lõpetavad komad. - selgitada tegevuste juures, miks see või teine tegevus vajalik on. Nt miks sisaldavad DNS kirjed MX kirjet (kuigi ülesandepüsitutes ei ole Exchange serveri rollist räägitud), mis tähendus on PTR-kirjel või kuidas saadakse ISP' nimeserverite aadressid, miks on vaja maskeraadi ja mis see on.