Talk:Ubuntu ruuter

From ICO wiki
Revision as of 22:39, 6 December 2010 by Kkaarna (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Referaat on kirjutatud selges ja soravas keeles, toodud on asjakohane illustratiivne materjal (käskude ja konfiguratsioonisätete näol), mis võimaldab erilise vaevata jäljendada referaadis loetletud tegevusi ja saavutada näidatud eesmärk. Kujundus võimaldab sisu hästi jälgida.

Mõned soovitused:

-Vormiline pool: kontrollida referaadi tekst eesti keele spelleri abil. Hetkel on sees mõned trükivead (nt sissejuhatuses on "DNS deenus"), sh puuduvad tihti kõrvallauset lõpetavad komad.

-Sisu pool: selgitada tegevuste juures, miks see või teine tegevus vajalik on. Teemat hästi valdavale autorile on need tegevused küll enesest mõistetavad, kuid lugejaga ei pruugi sama lugu olla. Küsimused, mida võiks lühidalt käsitleda: Nt miks sisaldavad DNS kirjed MX kirjet (kuigi ülesandepüsitutes ei ole Exchange serveri rollist räägitud); mis tähendus on tsoonil ja tsooni PTR-kirjel; kuidas saadakse/leitakse ISP' nimeserverite aadressid; miks on vaja IP-maskeraadi ja mis see on; mis serverist on juttu üldseadistuste all (kas on silmas peetud ruuteri üldseadistusi?), miks peab sisevõrgu võrgukaart kasutama staatilist aadressi.

- Lisaks oleks soovinud põhjendust, miks peaks väikefirma kasutama arvutit ruuteri funktsioonis? Kas on rahaline võit vrld odavamat tüüpi ruuteriga?

KKaarna, TS36