Talk:Varnish

From ICO wiki
Revision as of 21:52, 14 May 2012 by Rlehiste (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search


Iti Liivik A22

Rauno Lehiste A22

Hinnang

KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Versioonide ajalugu 1 0,5 On olemas, kuid mitte väga põhjalik.
Autorid 1 1 Autorid on nimetatud.
Viimase muutmise aeg 1 1 On olemas.
Skoop 1 0,9 Juhendi eesmärk on küllaltki kergesti mõistetav.
Sissejuhatus 1 0,9 Ülevaade on lühike, kuid asjalik.
Eeldused 1 0,6 Näites kasutatav varnishi versiooni ei ole märgitud
Installeerimise ja konfigureerimise osa 3 3 Põhjalikult kirjutatud või suunatakse muule põhjalikule lehele, kus on põhjalikult asi lahti seletatud.
Tehniliselt korrektne (pole suuri vigu) 3 3 Tekst on tehniliselt peaaegu korrektne, mõndade lausete ülesehitus on kohati keeruline.
Korraldused on tekstist eristatavad 1 0,7 Korraldused on hästi tekstist eristuvad, kuid mõnes kohas on jäänud korraldusele seletus juurde kirjutamata.
Käskude väljundid on tekstist eristatavad 1 1 On eristatavad.
Muutuvad osad on eristatavad 1 1 On eristatavad.
Tekst on loetav (struktuur on olemas) 1 0,8 Tekst on loetav ja näeb üldiselt kena välja, kuid oleks võinud kasutada ka rasvast kirja ja ka kaldkirja teksti esile toomiseks.
Tekst on arusaadav (laused on korrektsed) 1 0,5 Lausete ülesehitus on kohati konarlik ja esineb ka kirjavigu ning sõnakordusi.
Teenuse varundamine 1 0 Puudub.
Teenuse taastamine 2 0 Puudub.
Kokku 20 14,9