Talk:Vmstat

From ICO wiki
Revision as of 23:43, 13 December 2011 by Rlehiste (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
  • Artikkel annab ülevaate vmstat-ist ja võimalikest toimingutest. On kirjas millist operatsioonisüsteemi ja vmstati versiooni on kasutatud, kuid vmstati versiooni märge oleks võinud olla kohe alguses, mitte kuskil näite all.
  • Sissejuhatus on napisõnaline, kuid kõik tähtis saab öeldud.
  • Hästi on ära toodud võtmete kasutamised ja nende tulemused.
  • Ülesehitus ei ole väga hea. Peatükk "Lisaks" võiks olla eespool ja teise pealkirjaga.
  • Laused, mis algavad Vmstat-iga võiksid alata suure tähega. Lisaks oleks võinud kasutada näidete juures wiki vormistust. Laused on tõlgitud vigaselt.
KRITEERIUM KAAL HINNANG SELGITUS
Skoop 0,5 0,3 Annab arusaama milleks ja millisel tarkvaral vmstati kasutada.
Artikli tutvustus ja versioon 0,5 0,2 Artikli kirjeldus on olemas aga napisõnaline.
Sissejuhatus 0,5 0,3 Lühike sissejuhatus.
Tehniliselt korrektne 1 1
Kasutatud kirjandus 0,5 0,3 Wikipeedia lingi asemel oleks võinud kasutada seal artiklis olevaid linke.
Näited kasutamiseks/käsud 1 1
Sisu 4 3,5 Peale näidete oleks võinud midagi veel juures olla.
Ülesehitus 1 0,5 Peatükis "Lisaks" võiks olla eespool ja teise nime all.
Kirjavead ja õigekiri 1 0,5 Tõlkimisel tekkinud valed lause ülesehitused.
Kokku 10 7,6


Retsenseeris: Rauno Lehiste A22