Talk:WAFIOP

From ICO wiki
Revision as of 20:12, 2 December 2012 by Ttumansk (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Prototüüpi retsenseerib: Meeskond R&T Soft

Meeskonna WAFIOP ehitatud prototüüp tundub töötavat "must have" funktsioonide tasemel enam vähem. Kõik nõutud - must have - funktsioonid töötavad mingil tasemel.

Kuigi esmalt käivitades tundus rakendus olevat suhteliselt segase paigutusega, sai lõpuks ikka asjale pihta. Põhivaates jäi kõige rohkem silma otsingu kasutatavus, otsingu textbox ja nupp võiksid üksteisele lähemal paikneda - vastasel juhul ei pruugi tabada, et suur kast vaate üleval ääres on otsingu tekstiväli.

Funktsioonidest:

  • Kui lisatakse kommentaar, siis võiks suunata tagasi vastava filmi vaatele. Samuti võiks mingi teate kuhugile kuvada, sest hetkel lisasin 5 kommetaari ja vaatasin lolli näoga, et miks seda ei ilmu. Hiljem taipasin, et kommentaar ilmus kõige alla.
  • Kui toimub suhtlemine saidi või serveriga tuleks kõik nupud, mis samal ajal segavad rakenduse tööd, n.ö külmutada. Selleks, et kasutaja, ei ajaks rakendust umbe.
  • Veatöötlust tuleks täiustada, nii mõnigi funktsioon suudab hetkel rakenduse ära tappa.
  • IMDB filmi kirjelduse parsimist tuleks parandada. Hetkel jäävad sümbolid parsimata.
  • Kui filmi nimi ei mahu kasti ära ning see jupitatakse mitmele reale siis muutub ka kommentaari vaade. Need peaks üksteisest piisavalt eraldatud olema, et seda ei juhtuks.
  • Programmi minWidth ja minHeight on liiga suured, ma tahaks jätta alles ainult väikese aknakese, kust saan poole silmaga midagi jälgida aga ikka võtab aken suure osa ekraani pinnast ära.

Funktsionaalsuse soovitus: Igale vaate osale panna nö. collapse funktsioon nii, et saaksin ajutiselt kaotada nt. kommentaaride vaate või filmide nimekirja.


Rakenduse koodi vaadates avaneb hoopis parem pilt. Ülesehitus on korralik ja MVVM'ile vastav. Kasuks tuleb veel koodi korralik kommenteerimine.