Talk:WSUS

From ICO wiki
Revision as of 12:37, 2 April 2011 by Stuulik (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Retsensioon Velmar Piibeleht

Juhend on hea sellepoolest, et vähemalt on seadistamise osale tähelepanu pööratud ning pikem installeerimise pildirida vahele jäetud. Rohkem aga oleks võinud rääkida võimalustest, lähemalt erinevate variantide plussidest ja miinustest. Kuid funktsioon ise on hea, hoiab hulga närve ning aega kokku adminnidel. Juhul kui kõik töötab ilma vigadeta, mis ka olid välja toodud juhendi lõpus.

Retsenseerija: Sander Tuulik Pealkirjas oleks võinud lahti kirjutada WSUS lühendi ja ei näe kuskil kasutatud kirjandust,võibolla seda polnudgi. Referaadi üldpilti vaadates hakkab silma,et teksti on vähe ja pilte seevastu palju. Häirb,et pildid nii pisikesed on,et piltidest midagi arusaada tuleks neid ükshaaval avada.Tekst mis on piltide all ei ole mõnes kohast korralikult struktrueeritud n."...Windows Internal Database a) MSSQL serveri korral tuleb etteanda serveri ja instansi nimi b) Windows Internal Database korral tuleb...".Need variandid võiksid olla üksteise all, mitte ühes jorus. "Draiverite installeerimine võib tekitada BSOD." BSOD ei pruugi ola kõigile lugejatele tuntud lühend,seega võiks olla see kas välja kirjutatud "Blue Screen Of Death",või veelparem linkida kuhugi,kus seda seletataks. Referaadi üldpildiga oleks muidugi hästi sobinud sinna panna pisike pilt BSOD'st :D Referaat annab hea ülevaate WSUS seadistamisest, seadistamise poolepealt,tundub olevat kõik punk-punkti haaval välja toodud.