Talk:Windows Small Business Server

From ICO wiki
Revision as of 12:05, 2 April 2011 by Hnoorema (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Retsenseerija: Heiki Nooremäe AK41

Artikkel annab rahuldava ülevaate Windows Small Business Serverist. On välja toodud funktsioonid ja mainitud ära sihtgrupp. Töö on kaasaegne, käsitleb põhiliselt SBS 2011 versioone. Eri versioonide võrdlustabel on ülevaatlik ja hästi loetav. Võiks ehk olla eestikeelne. Olemas on ka teave litsentside kohta, mis on alati teretulnud. Hea lisa on link SBS-i paigaldusjuhendile. Oleks oodanud ka nt. paigaldustegevuse lühikokkuvõtet, aga tutvustavas artiklis seda vist tegelikult olema ei pea.

Autor on aluseks võtnud kehvasti kirjutatud referaadi. Esialgsega võrreldes on praegune tulemus tunduvalt parem. Siiski esineb õigekirjavigu ja kahtlaseid/arusaamatuid lauseid. Nt. "Kui Windows 2000 väljalasti,turustati seda kui Microsoft Small Business Server 2005,ning lõpuks nimetati ümber kui Windows Server 2003 family." Esialgse referaadi sisuks olnud Wikipedia artikkel on kasutatud kirjanduse loetelust välja jäänud, kuigi katkeid sellest on referaadis endiselt sees. Oleks võinud ka rohkem juttu eesti keelde tõlkida. Tarkvara versioonide ajaloole poleks ehk pruukinud nii palju tähelepanu pöörata. Vanad versioonid olid tegelikult ka natuke teise nimega.