Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada Microsoft Advanced Group Policy Management-i

From ICO wiki
Revision as of 01:44, 18 October 2012 by Mkaosaar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Mikk Käosaar A51

Käesolev juhend on lühike ja kiire sissejuhatus Microsoft Advanced Group Policy Management haldusvahendile. Juhend aitab läbi viia toimingud vajalike tarkvara komponentide paigaldamiseks ning annab esmased juhised tarkvara mõningaseks konfigureerimiseks. Lisaks on välja toodud sammud hallatud GPO (Group Policy Object-i) loomiseks. Juhend on piisav, et toiminguid esimest korda läbi viiv juhendi kasutaja oleks võimeline paigaldama ja kasutama Microsoft Advanced Group Policy Management tarkvara. Järgnevalt on välja toodud mõned juhendi läbimisel esile tulnud puudused, positiivsed küljed ning mõned soovitused edaspidiseks täiendamiseks.

 • Märgatud puudused.
  • Sissejuhatus segasevõitu:
   • Lausete mõtet on sõnastuse tõttu kohati raske jälgida.
   • Uusi termineid, mõisteid, tootenimesid on raske eristada.
   • Terminite erinev kasutus
    • Uute terminite tõlge sulgudes vahel olemas, enamasti puudu
    • Osad terminid pooltõlkes (Rühmapoliitika Management Console; Kontrolli In)
    • Vahelduvalt eesti ja inglisekeelsed terminid (paigada/installi)
  • Mitmuste kasutamisest tulenevad veidrad sõnakujud (Active Directory Group Policies-ile), trükivead
  • Ühtse stiili puudus (Kinnita koht kuhu salvestad ja klõpsake Next)
 • Positiivsed küljed:
  • Sissejuhatuses tuuakse välja millel loodud juhend põhineb, mida tegema hakatakse ning mis on oodatav juhendi kasutamise tulemus.
  • Pildimaterjal on äärmiselt põhjalik ja lähtub juhendi vajadustest.
  • Juhend on erinevate tegevuste alusel jaotatud osadeks, mis tagab vajaliku info parema leitavuse.
 • Soovitused:
  • Sissejuhatuse kohendamine: Olemasolevat saaks parandada, kui lisada iga uue termini juurde, lisaks näidetele, lühike selgitus millega on tegemist. (Mis on rühmapoliitika objekt? Mis on Active Directory mahuti? Mis on Group Policy Management Console? ja teised sarnased.)
  • Parandada jooniste liigendust: Jooniste ja teksti vahele võiks jääda keskmiselt üks tühi rida. Teine võimalus on olemasolevat teksti kuidagi esile tõsta (vaata wiki tekstivormingu viise siit: http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting)
  • Vaadata kriitiliselt üle piltide vajalikkus. Kas elementaarsetele sammudele on pildiline dokumenteerimine vajalik? (Näiteks ooteriba pilt?; "Finish" dialoogi pilt, kui sellel puudvad erivalikud, mida oleks tarvis kasutajal teada?)
  • Paranda sammude numeratsioon piltide vahel. (Näiteks paigalduse sammude käigus.)
  • Parandada juhendi üldist stiili
   • Vältida isikulist viitamist juhendi kasutajale ("Oleks hea, kui sa installiksid Microsoft Advance Rühmapoliitika Kliendi mistahes arvutisse oma organisatsioonis, millele on paigaldatud.." saaks asendada näiteks: "Soovitatav on paigaldada Microsoft Advanced Group Policy kõigisse neisse arvutitesse, kus on eelnevalt juba paigaldatud.. "
   • Kasutada sama viisi terminoloogia esitamiseks läbi juhendi (ainult tõlgitud terminid; ainult võõrkeelsed terminid)
  • Vajadusel selgitada, mida konkreetne juhise samm teeb sisuliselt.
  • Kirjeldada mõnede sammude juures joonisel nähtavate valikute omadusi. (Mitte tingimata kõiki, kuid koostaja äranägemise järgi olulisemaid)
  • Kasutatud materjalidele lisada pealkirjad (Näiteks millega on tegemist: Pealkiri + link).
 • Muu:

Juhis on loodud Windows XP keskkonnale ja seega mitte väga ajakohane. Siiski, kuna antud operatsioonisüsteem on jätkuvalt aktiivses kasutuses paljudes ettevõtetes, siis omab antud juhend teataval määral veel kasutuspinda ja on seetõttu vajalik.