Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada Microsoft BitLocker Administration and Monitoring-t

From ICO wiki
Revision as of 17:48, 17 October 2012 by Pniit (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lauri Jansen

Tundub asjalik juhend olema. Esines mõningaid kirjavigu ja vähemalt 1 koht jäi ka arusaamatuks, kuid muidu väga hea! Miinimumnõue juhendi pikkuse kohta on ka täidetud. Tüüpviga on muidugi teema kategooria puudumine ja tekstis viitamine kasutatud kirjandusele. Natuke "kasutatud kirjandus"-t uurides tundub tüüpviga olema ka see, et ilmselt on 1 või 2 artikli põhjal jutt tehtud ja siis kuhjaga linke lisatud materjalide alla, kuid kasutatud neid pole - vähemalt ei leidnud mitme artikli puhul ühtegi kohta ega võimalust selleks.

Tekstis oli soovitus kasutada kolme arvutit, kuid tekkiski küsimus, et miks - seda pole kuskil mainitud. Samuti tekkis küsimus, et kuigi piltidel install on inglise keeles, siis kas süsteem ise on tõesti eesti keeles(TPM lockout all mingi jutt vajutamisest nupule "esita")?


Kaupo Saar

Väga pikk ja sisurohke teema. Autor on näinud palju vaeva ja juhendi pikkuse norm on kordades täidetud, sisu on olemas ja keeleliselt loetav (esineb mõni viga aga see juhendist arusaamist ei sega) Pildid on piisavalt suured ja arusaadavad, nagu ka tekstid ja juhised mis nendega kaasnevad. Allikad on korrektsed ja näen küll seost juhendi ja linkidega, kõik ei ole alati 1-1'ele maha kirjutatud, mis tähendab vaid head. Kuna antud teemaga eriti päris arvuti võhikud kokku puutuvad siis veidi keskpärasemad kasutajad saavad kindlasti selle juhendi abiga meelsasti hakkama. Lõpus on seletatud ka erinevad terminid mis on alati kasulik. Kuigi teema küsimus puudub kategooriatest ja veel mõni muu pisi viga, siis sellegipoolest on tegemist hea juhendiga, mis töötab ja vastab antud probleemile.


Madis Kraun A22

Juhendi puhul on see hea, et kõik tegevused on samm-sammult kirja pandud. Head suured pildid aitavad juhedist palju paremini aru saada, ning muudavad selle kergesti jälgitavaks. Kõik sammud on lühidalt ja arusaadavalt kirja pandud, seega ei tohiks ka juhendi kasutamisel probleeme tekkida. Juhendi pikkus vastab ka nõuetele ja minu arust ei olegi mõistlik juhendit "venitama" hakata, kui saab asja lihtsalt ja lühidalt ära seletada, ilma liigsete seletusteta. Üldkokkuvõttes on tegu täiesti loetava, aursaadava ja teostatava juhendiga.

Priidu Niit

Väga informatsioonirohke juhend. Annab hea ülevaate Microsoft BitLocker Administration and Monitoring-ust ja selle kasutamisest. Juhend vastab kõigile nõudmistele. Meeldib juhendi juures veel see, et autor on viidanud artikli sees allikatele, kus ta on vastava informatsiooni leidnud. Seda paljude artiklite puhul ei kohta. Pildimaterjal on üldiselt kohane. Aga kui nüüd natuke norida ka, siis seal, kus on juttu, et kuidas taastata seadet TPM Lockout-ist, oleks võinud ka paar pilti lisada. Kokkuvõtteks on tegemist sisuka ja kergesti järgitava juhendiga.