Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset-i

From ICO wiki
Revision as of 23:39, 23 October 2012 by Htahis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Heiki Tähis

Kurb on see, et jälle on allikate hulgas vallaste.ee. Muus osas kahjuks nõus eelkõnelejaga, et arenguruumi juhendil on. Mure on selles, et põhiallikas räägib DART-i eelmisest versioonist, uues versioonis on aga palju uut. Puudu on ka viited piltide juures.

Hetkel nõutav vähemalt piltidele viidete lisamine ja lühikese ülevaate lisamine uue versiooni võimaluste kohta.


Veiko Vainu D21

Õpetusest saab DaRT´ist ülevaate ja väheke aimu, kuidas mingisugust tööriista kasutada, kuid jääb mulje, nagu oleks tegu rohkem toote tutvustusega, mitte juhendiga - kuidas seda kasutada. Esimese asjana hakkas häirima, et pole mainitud kustkohast seda tarkvarapaketti on võimalik saada, kellel on võimalik seda saada ning mis tingimustel. Sisus jääb tihti mõni eriala spetsiifiline termin lahti seletamata ning võhikul, kes varem nendega kokku pole puutunud, võib suur osa sisust jääda arusaamatuks. Vaadates allikaid, siis tuleb välja, et kogu juhendi sisu on lihtsalt ühe allika tõlge. Allikates on märgitud ka e-teatmik, mis vähemalt minu silmis allikaks ei kvalifitseeru. Sisu lugedes jääb tihtipeale mulje, et e-teatmikku pole kasutatudki. Ülejäänud kaks allikat on informatiivsed ja asjakohased. Juhendi teema tekitas küll uudishimu antud rakenduste paketi kohta, kuid kasutamisel otsiksin juhendust pigem inglisekeelsest algallikast.