Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada VHD-alglaadimist: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with '=Veiko Vainu D21= Juhend täidab eesmärki, selle järgi on võimalik VHD-alglaadimine seadistada. Ülesehitus on hea, alustades algusest on võimalik järjest mööda pilte ja k…')
 
No edit summary
Line 3: Line 3:
Pildid on küllalt suurelt ning küllalt tihedalt, et isegi piltide järgi oleks võimalik jõuda mingisuguse tulemuseni. Tekst on arusaadav ja enamus sätteid/valikuid on kirjeldatud. Häirima jäi vaid see, et "Windows 8" paigaldamise juures ei mainitud, et ketta tähis kuhu paigaldada tuleb vaadata eelnevalt järele, kõigil ei pruugi see "E:" olla ning mõni vähemteadja võib hätta sattuda.
Pildid on küllalt suurelt ning küllalt tihedalt, et isegi piltide järgi oleks võimalik jõuda mingisuguse tulemuseni. Tekst on arusaadav ja enamus sätteid/valikuid on kirjeldatud. Häirima jäi vaid see, et "Windows 8" paigaldamise juures ei mainitud, et ketta tähis kuhu paigaldada tuleb vaadata eelnevalt järele, kõigil ei pruugi see "E:" olla ning mõni vähemteadja võib hätta sattuda.
Allikad on enamjaolt informatiivsed. Üldmulje on hea. Meeldib, et on kirjeldatud võimalusel mitu moodust asjade tegemiseks (VHD loomine, VHD külge haakimine) ning ka moodus kuidas tehtud muudatusi eemaldada (alglaadimise eemaldamine, VHD lahti haakimine).
Allikad on enamjaolt informatiivsed. Üldmulje on hea. Meeldib, et on kirjeldatud võimalusel mitu moodust asjade tegemiseks (VHD loomine, VHD külge haakimine) ning ka moodus kuidas tehtud muudatusi eemaldada (alglaadimise eemaldamine, VHD lahti haakimine).
== Chris Liebert A22 ==
Juhend on pildirohke, mis on hea, sest teeb selle jälgimise tavakasutajale väga kergeks. Hea, et on välja toodud ka piirangud, mis VHD-alglaadimisega kaasnevad. Arvutikasutaja saab teada, mida oodata. Probleemina tooksin välja selle, et tavakasutajale võib segaseks jääda kuidas Deployment Tools Command Promti’i ja Windwos PowerShell’i administraatori õigustes käivitada. Samuti jäid silma paar kirjaviga, mis küll juhendi üldist taset ei mõjuta, mida ma hindaksin hindega hea.

Revision as of 23:18, 13 October 2012

Veiko Vainu D21

Juhend täidab eesmärki, selle järgi on võimalik VHD-alglaadimine seadistada. Ülesehitus on hea, alustades algusest on võimalik järjest mööda pilte ja kirjeldavat teksti jõuda tulemuseni. Pildid on küllalt suurelt ning küllalt tihedalt, et isegi piltide järgi oleks võimalik jõuda mingisuguse tulemuseni. Tekst on arusaadav ja enamus sätteid/valikuid on kirjeldatud. Häirima jäi vaid see, et "Windows 8" paigaldamise juures ei mainitud, et ketta tähis kuhu paigaldada tuleb vaadata eelnevalt järele, kõigil ei pruugi see "E:" olla ning mõni vähemteadja võib hätta sattuda. Allikad on enamjaolt informatiivsed. Üldmulje on hea. Meeldib, et on kirjeldatud võimalusel mitu moodust asjade tegemiseks (VHD loomine, VHD külge haakimine) ning ka moodus kuidas tehtud muudatusi eemaldada (alglaadimise eemaldamine, VHD lahti haakimine).


Chris Liebert A22

Juhend on pildirohke, mis on hea, sest teeb selle jälgimise tavakasutajale väga kergeks. Hea, et on välja toodud ka piirangud, mis VHD-alglaadimisega kaasnevad. Arvutikasutaja saab teada, mida oodata. Probleemina tooksin välja selle, et tavakasutajale võib segaseks jääda kuidas Deployment Tools Command Promti’i ja Windwos PowerShell’i administraatori õigustes käivitada. Samuti jäid silma paar kirjaviga, mis küll juhendi üldist taset ei mõjuta, mida ma hindaksin hindega hea.