Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada VHD-alglaadimist

From ICO wiki
Revision as of 22:34, 20 October 2012 by Rkuusman (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Veiko Vainu D21

Juhend täidab eesmärki, selle järgi on võimalik VHD-alglaadimine seadistada. Ülesehitus on hea, alustades algusest on võimalik järjest mööda pilte ja kirjeldavat teksti jõuda tulemuseni. Pildid on küllalt suurelt ning küllalt tihedalt, et isegi piltide järgi oleks võimalik jõuda mingisuguse tulemuseni. Tekst on arusaadav ja enamus sätteid/valikuid on kirjeldatud. Häirima jäi vaid see, et "Windows 8" paigaldamise juures ei mainitud, et ketta tähis kuhu paigaldada tuleb vaadata eelnevalt järele, kõigil ei pruugi see "E:" olla ning mõni vähemteadja võib hätta sattuda. Allikad on enamjaolt informatiivsed. Üldmulje on hea. Meeldib, et on kirjeldatud võimalusel mitu moodust asjade tegemiseks (VHD loomine, VHD külge haakimine) ning ka moodus kuidas tehtud muudatusi eemaldada (alglaadimise eemaldamine, VHD lahti haakimine).


Chris Liebert A22

Juhend on pildirohke, mis on hea, sest teeb selle jälgimise tavakasutajale väga kergeks. Hea, et on välja toodud ka piirangud, mis VHD-alglaadimisega kaasnevad. Arvutikasutaja saab teada, mida oodata. Probleemina tooksin välja selle, et tavakasutajale võib segaseks jääda kuidas Deployment Tools Command Promti’i ja Windwos PowerShell’i administraatori õigustes käivitada. Samuti jäid silma paar kirjaviga, mis küll juhendi üldist taset ei mõjuta, mida ma hindaksin hindega hea.

Veiko Virk A21

Väga hästi struktureeritud juhend. Rohkesti informatiivseid pilte mille järgi oli isegi võimalik kaasa teha. Kasutajale võib huvi pakkuda kuidas CMD-le anda administratiivsed õigused . Seega võiks lisada Start-> CMD -> Right click Command Prompt -> Run as Administartor.

Andres Elliku A21

Juhend on täpne ja detailne, lihtsasti järgitav ja rohke pildimaterjaliga. Üldiselt väga hästi tehtud kuid paar kohta leidusid kus oleks natuke rohkemat tahtnud. Sissejuhatuses oleks võibolla võinud natuke täpsemalt rääkida VHD-alglaadimise tehnoloogiast ning Powershelli skripti käivitamiseks ei ole vajadust skriptifaili sätete alt "Unblock" vajutamiseks, piisab ainult käivituspoliitika(Set-Executionpolicy) seadistamisest.

Rasmus Kuusmann D21

Juhend on täpne ja hea sõnastusega. Tekst ja pildid on samuti arusaadavad. Kõik skriptimise, alglaadimise ja paigaldamise osa on jälgitav ja tehtav, kuid ei märkanud juhendis infot VHD alglaadmimise seadistamise kohta. Paigaldamise puhul on arusaadav, et install skript teostab mbr'is muudatuse VHD'lt bootimiseks. Kuid kui eemaldada mbr'ist kirje VHD kohta, siis kuidas ketta uuesti ühendamisel (attach) windows suudab uue boot kirje mbri tekitada? - Juhin tähelepanu kuna on mainitud ka VHD'lt alglaadimist. Kui viimane tähelepanu juhtimine välja jätta, täidab juhend oma eesmärki.