Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada Windows 8-s Hyper-V virtualiseerimist: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
 
Line 15: Line 15:


Juhendi struktuur on päris hea ja annab hea ülevaate kuidas Hyper –v arvutisse installeerida ja virtuaalseid masinaid teha. Huvitav, et autor pole maininud Hyper-v ühte põhilist probleemi, nimelt ei ava Hyper-v  .OVA laiendiga virtuaalseid masinaid millega VMWare saab ilusasti hakkama.
Juhendi struktuur on päris hea ja annab hea ülevaate kuidas Hyper –v arvutisse installeerida ja virtuaalseid masinaid teha. Huvitav, et autor pole maininud Hyper-v ühte põhilist probleemi, nimelt ei ava Hyper-v  .OVA laiendiga virtuaalseid masinaid millega VMWare saab ilusasti hakkama.
== Randel Raidmets A21 ==
Antud juhend annab ülevaate, kuidas paigaldada ja seadistada virtuaalset masinat Hyper-V’s. Töö on hea ülesehitusega. Juhendi alguses selgitatakse, mis on virtualiseerimine ja miks seda kasutatakse. Edasi näidatakse, kuidas paigaldada Hyper-V Windows 8 ja valmistada omale virtuaalne masin Hyper-V’s. Juhendis olev pildimaterjal on väga hästi koostatud. Arvan, et terve protsessi annaks läbi teha ainult pildimaterjali kasutades.


== Tanel Tumanski D22 ==
== Tanel Tumanski D22 ==


Väga hea puhas ülevaade. Ise oleksin soovinud ka võrdlust Hyper-V ja teiste tootjate programmide vahel selle pärast, et miks Hyper-Vd kasutada. Aga kuna see ei ole juhendi eesmärk, ei ole see ka probleem. Algaja võib esimese korraga ära ehmatada, et nii palju on seadistamist vaja kuid pildid on ilusti lahti seletatud ning oma virtuaalmasina loomisega peaks igaüks hakkama saama.
Väga hea puhas ülevaade. Ise oleksin soovinud ka võrdlust Hyper-V ja teiste tootjate programmide vahel selle pärast, et miks Hyper-Vd kasutada. Aga kuna see ei ole juhendi eesmärk, ei ole see ka probleem. Algaja võib esimese korraga ära ehmatada, et nii palju on seadistamist vaja kuid pildid on ilusti lahti seletatud ning oma virtuaalmasina loomisega peaks igaüks hakkama saama.

Latest revision as of 01:50, 13 January 2014

Heiki Tähis

Suur tükk juhendit :) Mõned norimised ka:

  • keele ja terminoloogiakasutus ei ole kohati korrektne
  • Juhend peaks sisaldama ka lühikesi powershelli näiteid tegevuste tegemiseks

Üldiselt hea töö!


Liis Mironova, A22

Juhendi koostaja võiks põhjalikumalt oma juhendi veel kord üle vaadata, kuna mitmes kohas (N: "Mis on virtualiseerimine?" lõigus) oli raskesti mõistetavaid kohti. Tundub nagu teksti poleks algusest lõpuni korralikult läbi loetud ja teksti sättides on miskit kahe silma vahele jäetud. Silma jäid ka kirjavead. Keelekasutus on väga hea, kuna võimaldab teemat mittevaldaval isikul mõista, millest räägitakse (st. ei kasutatud liiga keerulisi termineid). Väga palju oli püütud kõike lahti seletada, mis minu arvates andis juhendile palju juurde. Meeldis ka see, et teemasse on tehtud sissejuhatus ja kui mul oleks reaalselt tarvis seadistada ning kasutada Hyper-V'd, siis see juhend annab sellest teemast küllaltki hea ülevaate. Informatsiooni oli kogutud mitmetest erinevatest allikatest, mis näitab, et juhendi koostaja on teemat põhjalikult uurinud. Pildid on hea kvaliteediga ja neid jälgides on algajal tunduvalt lihtsam Hyper-V'd kasutada. Juhend tervikuna täidab oma eesmärki.


Veiko Virk A21

Juhendi struktuur on päris hea ja annab hea ülevaate kuidas Hyper –v arvutisse installeerida ja virtuaalseid masinaid teha. Huvitav, et autor pole maininud Hyper-v ühte põhilist probleemi, nimelt ei ava Hyper-v .OVA laiendiga virtuaalseid masinaid millega VMWare saab ilusasti hakkama.

Tanel Tumanski D22

Väga hea puhas ülevaade. Ise oleksin soovinud ka võrdlust Hyper-V ja teiste tootjate programmide vahel selle pärast, et miks Hyper-Vd kasutada. Aga kuna see ei ole juhendi eesmärk, ei ole see ka probleem. Algaja võib esimese korraga ära ehmatada, et nii palju on seadistamist vaja kuid pildid on ilusti lahti seletatud ning oma virtuaalmasina loomisega peaks igaüks hakkama saama.