Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada Windows 8-s Hyper-V virtualiseerimist: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:


Juhendi struktuur on päris hea ja annab hea ülevaate kuidas Hyper –v arvutisse installeerida ja virtuaalseid masinaid teha. Huvitav, et autor pole maininud Hyper-v ühte põhilist probleemi, nimelt ei ava Hyper-v  .OVA laiendiga virtuaalseid masinaid millega VMWare saab ilusasti hakkama.
Juhendi struktuur on päris hea ja annab hea ülevaate kuidas Hyper –v arvutisse installeerida ja virtuaalseid masinaid teha. Huvitav, et autor pole maininud Hyper-v ühte põhilist probleemi, nimelt ei ava Hyper-v  .OVA laiendiga virtuaalseid masinaid millega VMWare saab ilusasti hakkama.
== Randel Raidmets A21 ==
Antud juhend annab ülevaate, kuidas paigaldada ja seadistada virtuaalset masinat Hyper-V’s. Töö on hea ülesehitusega. Juhendi alguses selgitatakse, mis on virtualiseerimine ja miks seda kasutatakse. Edasi näidatakse, kuidas paigaldada Hyper-V Windows 8 ja valmistada omale virtuaalne masin Hyper-V’s. Juhendis olev pildimaterjal on väga hästi koostatud. Arvan, et terve protsessi annaks läbi teha ainult pildimaterjali kasutades.

Revision as of 23:13, 19 October 2012

Juhendi koostaja võiks põhjalikumalt oma juhendi veel kord üle vaadata, kuna mitmes kohas (N: "Mis on virtualiseerimine?" lõigus) oli raskesti mõistetavaid kohti. Tundub nagu teksti poleks algusest lõpuni korralikult läbi loetud ja teksti sättides on miskit kahe silma vahele jäetud. Silma jäid ka kirjavead. Keelekasutus on väga hea, kuna võimaldab teemat mittevaldaval isikul mõista, millest räägitakse (st. ei kasutatud liiga keerulisi termineid). Väga palju oli püütud kõike lahti seletada, mis minu arvates andis juhendile palju juurde. Meeldis ka see, et teemasse on tehtud sissejuhatus ja kui mul oleks reaalselt tarvis seadistada ning kasutada Hyper-V'd, siis see juhend annab sellest teemast küllaltki hea ülevaate. Informatsiooni oli kogutud mitmetest erinevatest allikatest, mis näitab, et juhendi koostaja on teemat põhjalikult uurinud. Pildid on hea kvaliteediga ja neid jälgides on algajal tunduvalt lihtsam Hyper-V'd kasutada. Juhend tervikuna täidab oma eesmärki.

Retsenseerija: Liis Mironova, A22


Veiko Virk A21

Juhendi struktuur on päris hea ja annab hea ülevaate kuidas Hyper –v arvutisse installeerida ja virtuaalseid masinaid teha. Huvitav, et autor pole maininud Hyper-v ühte põhilist probleemi, nimelt ei ava Hyper-v .OVA laiendiga virtuaalseid masinaid millega VMWare saab ilusasti hakkama.

Randel Raidmets A21

Antud juhend annab ülevaate, kuidas paigaldada ja seadistada virtuaalset masinat Hyper-V’s. Töö on hea ülesehitusega. Juhendi alguses selgitatakse, mis on virtualiseerimine ja miks seda kasutatakse. Edasi näidatakse, kuidas paigaldada Hyper-V Windows 8 ja valmistada omale virtuaalne masin Hyper-V’s. Juhendis olev pildimaterjal on väga hästi koostatud. Arvan, et terve protsessi annaks läbi teha ainult pildimaterjali kasutades.