Talk:Windows juhend: Kuidas kasutada Windows Intune-t

From ICO wiki

Kristian Kivimägi A22

Autor on juhendi koostamisel näinud palju vaeva ning tulemus on väga hea. Juhendis on seadistamine samm sammult lahti seletatud koos piltidega mis muudavad teenuse seadistamise hõlpsaks. Kasutatud kirjandus on ära viidatud juhendi tekstis. Isiklikult teatsin enne selle juhendi lugemist, Windows Intune-st suhteliselt vähe, kuid peale selle läbi lugemist sain hea ülevaate teenusest ning ka kuidas seda kasutada ja seadistada. Teksti lugedes tuli välja paar pisi grammatika viga, kuid need ei muutnud juhendi lugemist raskeks ega arusaamatuks.


Marek Lepla A32

Juhend on väga hästi koostatud ja annab võimaluse kasutada seda teenust ka inimene, kes Itunest midagi ei tea. Miinuseks võiks öelda ainult, et mõned pildid on liiga suured ning ei mahu brauseri aknasse.

Mikk Käosaar A51

Väga põhjalik ja sisukas juhend. Parim, mida olen jõudnud arvustada. Siin seal esinevad mõningad pisivead, mis on esile toodud ka alljärgnevalt, kuid neile liialt tähelepanu pööramata on tegemist hästi koostatud ja läbimõeldud juhendiga. Juhend katab põhilisemad Windows Intune keskkonna kasutusjuhud ning võimaldab juhendi kasutajal kiiresti tutvuda pakutavate võimalustega. Lisaks on juhendi järgijal võimalik teha Intune keskkonna esmased seadistused ning läbi viia tüüpilised ülesanded esimeste seadmete haldamise. Juhend on hästi sidus ning toetatud pildimaterjaliga.

 • Märgatud puudused.
  • Üksikud trükivead, mõningad sõnastuse ja lause moodustamise vead, tõlkevead (Näiteks: "Märkus: Olles tehtus kasutajaks ei luba ligipääsu Windows Intune haldus konsoolile. Kui soovite, et need saajad saaksid konsooli sisse logida , siis on vaja nad teha administraatoriteks."; " Onlain poliitika... " ja teised säärased). Soovitan võõraste terminite tõlkimisel konsulteerida IT-sõnastikuga http://www.vallaste.ee/.
  • Mõningate piltide liigne suurus.
  • Teksti vähene esiletõstetus, piltide liigendatus kohati kehvemapoolne.
 • Positiivsed küljed:
  • Juhend on põhjalik ja sisukas.
  • Tekst on sujuv ja juhendis kasutatavaid tooteid hästi tutvustav.
  • Joonistele on tekstis viidatud.
  • Mõisted ja akronüümid on selgelt lahti kirjutatud.
 • Soovitused:
  • Ühtlustada piltide kuva stiili, kasutades osaliselt pisipilte (thumbnails). Piisama peaks 600 kuni 700 piksli laiusest pisipildist ilma, et see kaotaks sisu edastamise väärtust. Kui kasutajat huvitab detailsem vaade siis saab ta alati vaadata originaali.
  • Vaadata tekst üle trükivigade osas (Näiteks: "Windows Intune aitab lihtsustada ettevõtetel hallata ning turavata arvutied ja mobiilseadmeid kasutades Windows Intune-i pilve teenuseid. See võimaldab seadmetel ja kasutajatel töödada täiskoormusel peaaegu kõikjal.) "
  • Liigendada või tõsta rohkem esile teksti piltide vahel. (Näiteks lisada tühi rida tekstilõikude ette ning järele.)
 • Muu:
  • Juhend on väga päevakohane, kuna tutvustatakse värskelt turule tulnud toodet, mis on ka jätkuvalt aktiivses arengufaasis. Viidatud materjalid on asjakohased, ajakohased ning küllalt usaldusväärsed. Käesolev on esimene juhend, kus olen märganud kasutatud materjalide viidetele lisatud pealkirju.