Talk:Windows juhend: Kuidas lülitada välja arvuti, mis on tegevuseta olnud 30 minutit

From ICO wiki
Revision as of 18:05, 17 October 2012 by Ssirel (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

Antud juhend on hästi kooostatud. Keelekasutus on üldiselt hea ja juhendi lugeja poole on pöördutud viisakalt teietades. Mõni kokku-lahku viga esineb, kuid ilsmelt keskmine lugeja seda tähele ei panekski. Üldjoontes on paigutus hea, kuid minu jaoks jääb sissejuhatusest veidi väheks. Väga hea lisand on sektsioon: Kasulik teada. Eelmainitu seletab lihtkasutajale nii mõdagi uut, mis muudaks tema arvutikasutuse palju efektiivsemaks ja paindlikumaks. Kahjuks ei leiaks mina rakendust otseteele "shut down", kui seda oleks kuidagi täiendatud task scheduler'iga, oleks ma näinud shutdown.exe'l kasutust.

Kokkuvõttes hästi struktureeritud ning arusaadav juhend, loeks hea meeldega, kui oleks võhik.

Kristjan Indlo A21

Grete Maisla A21

Juhend on arusaadavalt ja selgelt koostatud, juhendit on lihtne kasutada ka algajatel. Esinevad mõningad trükivead, üldine keelekasutus on väga hea, pildimaterjal on piisav ja selgesti aru saadav. Sain kasulikku teavet erinevate energiarežiimide kohta. Õppisin ka seda, et lühikeseks ajaperioodiks pole otstarbekas sülearvutit välja lülitada, mida ma senini pahatihti teinud olen, pigem kasutada unerežiimi. Shutdown.exe osas oleks võinud olla rohkem informatsioon, mida võtmed -s, -t ja -a tähendavad. Üldine mulje juhendist on väga hea.


Kristian Kivimägi A22

Koostatud juhendi üldmulje on hea ja on näha, et selle kallal on vaeva nähtud. Keelekasutuses esinevad mõned üksildased grammatilised vead, kuid neid esineb vähe ja ei ole pinnuks silmas. Grammatika vigade tõttu ei halvene antud töö üldkvaliteet, juhend on hästi koostatud ja loogilise ülesehitusega. Juhend on mõeldud eelkõige algajale arvuti kasutajale ning neile on väga heaks abiks ka pildimaterjal, mis antud juhendis olemas on. Ka edasijõudnud arvuti kasutaja võib siit juhendist leida ühteist uut ja huvitavat. Sektsioonist "Kasulik teada" võivad leida nii mõnedki arvuti kasutajad fakte, mida nad veel enda masina kohta ei teadnud. Kui parandada mõningad grammatika vead soovitaks seda juhendit kindlasti algajatele arvuti kasutajatele.

Priidu Niit A22

Juhend on koostatud nii, et ka algaja saaks ideaalselt sellest aru. Nagu ma aru sain, siis see oligi üks peamisi nõudeid. Kõik teised nõudmised on samuti korrektselt täidetud. Keelekasutus on hea, materjali on piisavalt ja pildid on asjakohased. Olen koguaeg mõelnud, et mis vahe on "Unerežiim" ja "Hübriidunerežiim" käskudel. Siit juhendist sain sellele vastuse. Üldkokkuvõttes hea juhend.


Sandra Sirel A21

Käesoleva juhendiga võib päris hästi rahule jääda. Leidub küll mõni hooletusviga, aga neid ei pane üldjoones tähele. Juhendi nõuded on ilusti täidetud ning pildimaterjal on piisav. Juhendi oleks veel järgitavamaks muutnud nuppude välja toomine tekstist. Pealtnäha lihtsast tegevusest on tehtud väga hea juhend. Ma arvan, et isegi kogenum arvutikasutaja saab sellest juhendist kasulikku informatsiooni.