Talk:Windows juhend: Kuidas lahendada printeriga seotud probleeme

From ICO wiki
Revision as of 22:28, 17 October 2012 by Krkivima (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Mihkel Kadarik

Väga hea lugemine, pildid olid asjakohased. Väga meeldis sissejuhatus, kus kõigepealt paluti kontrollida, kas seadmed ikka töötavad. Üldiselt pildimaterjal oli asjakohane, kuigi minu meelest oleks selle troubleshooting oleks võinud olla parem pilt või siis isegi mitu. Üldiselt hea töö.


Kristiina Liebert A21

Mulle väga meeldis see koostatud juhend. Koostaja on käsitlenud erinevaid probleeme ning nende lahendamise võimalusi. Tekst oli väga lihtsalt ja arusaadavalt koostatud. Pildimaterjal ja keelekasutus on samuti head. Üldiselt väga ülevaatlik ning lihtsasti järgitav juhend, millest tavakasutajad hästi aru saaksid. Sellise juhendi koostamise idee oli väga hea, arvestades et printeritega seoses esineb tihti erinevaid probleeme.

Kristian Kivimägi A22

Autori koostatud juhend on väga asjalik. Juhendi tekst on väga kergesti arusaadav ning juurde lisatud pildid on igati asjakohased ning abiks erinevate probleemide lahendamisel. Juhendi juures on väga hea aspekt, et alustatakse riistvara kontrollist, enne kui hakatakse trobulshootima, sageli võib juhtuda olukordi kus juhtmed on lihtsalt valesti ühendatud. Juhendi on hästi koostatud ning seda järgides saab kindlasti lahendatud enamus printeritega seotud probleemid iseseisvalt.