Talk:Windows juhend: Kuidas paketeerida App-V rakendusi

From ICO wiki
Revision as of 14:23, 17 October 2012 by Mkraun (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Teema tundub huvitav ja juhend oleks praktiline algajale administraatorile, kuna see lihtsustab haldamist suure jao võrra. Sissejuhatus on hea ja lihtne, seletab ära, mille tarvis juhendis mainitud toodet kasutada. Keelekasutus on hea, kui välja arvata juhendi sissejuhatuses kaks korda esinev sõna "client" mis võiks olls vabalt asendatud sõnaga "klient". Juhend on samm-sammult koostatud, on juurde lisatud pilte, et lihtsam oleks jälgida. Teksti võiks natukene rohkem olla. Ühtlasi, juhendis eksisteerib väike anomaalia, mis oleks soovitatav eemaldada, nimelt tekst ja pilt on kõrvuti, mis venitab lehe väga laiaks, tekst võiks olla kas üleval, all või siis kas või eraldi kõrvalseisvas aknas.


Anomaalia.PNG

Muidu on hea ja lihtne juhend, ei lähe üleliia keeruliseks.


Kristjan Indlo A21


Madis Kraun A22

Mis kohe esimesena silma hakkab on sisukorra puudumine, mis võiks juhendi puhul ikka olemas olla, et võimaldada kiiret navigeerimist. Üks asi, mis veel silma riivas oli piltide kirjeldus, mis oli pildi vasakule poole viidud, seda annaks lihtsasti parandada viies kirjdelus, kas siis pildi üles või alla otsa. Kui need probleemid välja arvata, siis üldiselt oli juhend täiesti loetav ja arusaadav.