Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada Internet Exprorer 10-t: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 11: Line 11:


Juhend on päris põnev ning usun, et kasutajad leiavad siit üht-teist, mida omale kõrvataha panna. Piltidega on kaasas põhjalikud kirjeldused, kuidas vastavat funktsiooni kasutada. Samuti lihtsustavad väikesed nupupildid juhendi jälgimist ning sammude täitmist. Autor on olulised märkused ning tähelepanekud teatud seadistuste juures eraldi välja toonud, mis on positiivne. Viidatud on korrektselt ning üldmulje on juhendist väga hea.
Juhend on päris põnev ning usun, et kasutajad leiavad siit üht-teist, mida omale kõrvataha panna. Piltidega on kaasas põhjalikud kirjeldused, kuidas vastavat funktsiooni kasutada. Samuti lihtsustavad väikesed nupupildid juhendi jälgimist ning sammude täitmist. Autor on olulised märkused ning tähelepanekud teatud seadistuste juures eraldi välja toonud, mis on positiivne. Viidatud on korrektselt ning üldmulje on juhendist väga hea.
= Sandra Sirel A21 =
Juhend on väga põhjalikult koostatud. Aru on saada, et autor on näinud sellega vaeva. Ülesehitus on hea ning kõik on kergesti järgitav. Juhend on igas mõttes väga informatiivne. Ma arvan, et ka kogenum arvutikasutaja leiab sealt midagi uut. Kuna olen ka ise Windows 8 kasutaja, siis oli juhendit väga huvitav lugeda. Ainuke asi, mis kõige hea juures silma jäi, oli kohati ebakorrektne keelekasutus. Üldiselt võib aga juhendiga vägagi rahule jääda.
= Mikk Käosaar A51 =
Juhend on suuremalt jaolt hästi koostatud. Kaetud on valdav enamus vajalikust funktsionaalsusest, mida juhendi kasutaja peaks vajama. Tekst on kohati küll halvasti sõnastatud ja palju esineb trükivigu, kuid nende
kõrvaldamisel sobiks antud juhend igale uuele Windows 8 ja Internet Explorer 10 kasutajale.
*Märgatud puudused.
**Terminoloogia erinev kasutus (vahelduvalt on kasutatud lühendeid ja täispikki nimetusi. Näiteks "IE" ja "Internet Explorer")
**Laused on poolikud ning kohati korralikult vormistamata. Mõnel juhul on esitatud mõtteid raskem eristada. Võiks oletada, et mõnes kohas on tegemist ka osalisest otsetõlkest tulenevate probleemidega.
**Tekstis viidatud link <nowiki>[1]</nowiki> ei tööta.
*Positiivsed küljed:
**Välja on toodud, milles juhendis juttu tuleb.
**Sissejuhatus on piisav, annab esmase ülevaate Windows 8 ja Internet Explorer 10-nega seotud uuendustest.
**Pildimaterjal toetab sisulist poolt ning on üdjuhul piisav.
*Soovitused:
**Võõrkeelsete mõistete tõlkimisel võiks välja tuua ka originaaltermini ("Mittemodaalne.Avamine" e. ...?)
**Vältida liigset isikustamist, s.t viidata juhendi kasutajale üldisemalt. (Näiteks "Versioon IE 10 saad sa käivitada oma Start ekraanilt, mis katab.." saaks asendada "Internet Explorer 10-ne saab käivitada Start ekraanilt, mis avanedes katab..")
**Terminoloogia tõlkimist võiks kontrollida IT-sõnastiku abil: [http://www.vallaste.ee/ http://www.vallaste.ee/]
**Muuta võimalusel pilte suuremaks või lisada need pisipiltidena (thumbnails).
**Lisada võimalusel mõni täiendav pilt teemadele "Charms'i kasutamine" ja "Snapi kasutamine"
**Kasutatud materjalide nimekirjas lisada linkidele pealkirjad. (Nimetus või selgitus millele mingi link viitab)
*Muu:
**Käsitletud teema on väga päevakohane ning vajalik. Viidatud materjalid on valdavalt värsked ning asjakohased. Viidatud on ka .pdf dokumendile, mille alusel käesolev juhend on koostatud.
= Marek Lepla vastab =
Tänud arvustajale kes juhtis mu tähelepanu inglise keelsetele sõnadele  mida oleksin võinud tõlkida ning puudustele. Ei tõlkinud neid, kuna puudus teadmine e-Teatmikust. Osad asjad parandasin ära.

Latest revision as of 09:01, 22 October 2012

Erki Toming

Teema on väga huvitav ja õpetlik kasutajale. Ülesehitus on hästi järgitav ja juhend on üldse väga hästi tehtud. Kõik on ilusti välja toodud ja väga arusaadav. On näha, et tegemisega on vaeva nähtud ja tulemus on väga hea. kindlasti saab sellest juhendist vajaliku abi.


Kristiina Liebert A21

On näha, et koostaja on teema uurimisega vaeva näinud, kasutatud on palju allikaid. Juhend on pikk ja sisukas, kõik on välja toodud. Pildimaterjalid ning tabelid teevad juhendi jälgimise meeldivaks. Ainuke asi, mis häirib, on keelekasutus ning õigekirjavead, mis muudavad juhendi jälgimise natuke raskemaks ning sisust arusaamise natuke keerulisemaks.

Kaarel Kuurmann A21

Juhend on päris põnev ning usun, et kasutajad leiavad siit üht-teist, mida omale kõrvataha panna. Piltidega on kaasas põhjalikud kirjeldused, kuidas vastavat funktsiooni kasutada. Samuti lihtsustavad väikesed nupupildid juhendi jälgimist ning sammude täitmist. Autor on olulised märkused ning tähelepanekud teatud seadistuste juures eraldi välja toonud, mis on positiivne. Viidatud on korrektselt ning üldmulje on juhendist väga hea.

Sandra Sirel A21

Juhend on väga põhjalikult koostatud. Aru on saada, et autor on näinud sellega vaeva. Ülesehitus on hea ning kõik on kergesti järgitav. Juhend on igas mõttes väga informatiivne. Ma arvan, et ka kogenum arvutikasutaja leiab sealt midagi uut. Kuna olen ka ise Windows 8 kasutaja, siis oli juhendit väga huvitav lugeda. Ainuke asi, mis kõige hea juures silma jäi, oli kohati ebakorrektne keelekasutus. Üldiselt võib aga juhendiga vägagi rahule jääda.

Mikk Käosaar A51

Juhend on suuremalt jaolt hästi koostatud. Kaetud on valdav enamus vajalikust funktsionaalsusest, mida juhendi kasutaja peaks vajama. Tekst on kohati küll halvasti sõnastatud ja palju esineb trükivigu, kuid nende kõrvaldamisel sobiks antud juhend igale uuele Windows 8 ja Internet Explorer 10 kasutajale.

 • Märgatud puudused.
  • Terminoloogia erinev kasutus (vahelduvalt on kasutatud lühendeid ja täispikki nimetusi. Näiteks "IE" ja "Internet Explorer")
  • Laused on poolikud ning kohati korralikult vormistamata. Mõnel juhul on esitatud mõtteid raskem eristada. Võiks oletada, et mõnes kohas on tegemist ka osalisest otsetõlkest tulenevate probleemidega.
  • Tekstis viidatud link [1] ei tööta.
 • Positiivsed küljed:
  • Välja on toodud, milles juhendis juttu tuleb.
  • Sissejuhatus on piisav, annab esmase ülevaate Windows 8 ja Internet Explorer 10-nega seotud uuendustest.
  • Pildimaterjal toetab sisulist poolt ning on üdjuhul piisav.
 • Soovitused:
  • Võõrkeelsete mõistete tõlkimisel võiks välja tuua ka originaaltermini ("Mittemodaalne.Avamine" e. ...?)
  • Vältida liigset isikustamist, s.t viidata juhendi kasutajale üldisemalt. (Näiteks "Versioon IE 10 saad sa käivitada oma Start ekraanilt, mis katab.." saaks asendada "Internet Explorer 10-ne saab käivitada Start ekraanilt, mis avanedes katab..")
  • Terminoloogia tõlkimist võiks kontrollida IT-sõnastiku abil: http://www.vallaste.ee/
  • Muuta võimalusel pilte suuremaks või lisada need pisipiltidena (thumbnails).
  • Lisada võimalusel mõni täiendav pilt teemadele "Charms'i kasutamine" ja "Snapi kasutamine"
  • Kasutatud materjalide nimekirjas lisada linkidele pealkirjad. (Nimetus või selgitus millele mingi link viitab)
 • Muu:
  • Käsitletud teema on väga päevakohane ning vajalik. Viidatud materjalid on valdavalt värsked ning asjakohased. Viidatud on ka .pdf dokumendile, mille alusel käesolev juhend on koostatud.


Marek Lepla vastab

Tänud arvustajale kes juhtis mu tähelepanu inglise keelsetele sõnadele mida oleksin võinud tõlkida ning puudustele. Ei tõlkinud neid, kuna puudus teadmine e-Teatmikust. Osad asjad parandasin ära.