Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada Internet Information Services (IIS)

From ICO wiki
Revision as of 00:21, 24 October 2012 by Htahis (talk | contribs) (Created page with '=Heiki Tähis= Asjalik ja valik juhend, võtan loengus öeldud sõnad tagasi.')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Heiki Tähis

Asjalik ja valik juhend, võtan loengus öeldud sõnad tagasi.