Talk:Windows juhend: Kuidas seadistada domeenis Windows Powershell Remoting grupipoliitikaga

From ICO wiki
Revision as of 18:28, 17 October 2012 by Msootalu (talk | contribs) (Meelis Sootalu)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sten Reimer

Antud juhend oli vägagi õpetlik ja teemakohane. Meeldis autori liigne agarus leida aega materjali rohkem kui viiest kohast kokku koguda. Märkamata ei jäänud ka eneseväljendusoskus - ei olnud lihtsalt üks ja pidev joru, vaid oli ilusti kõik kategoriseeritud ja esile toodud. Sõnavara ja keeleline väljendus oli sorav. Tekstist esmapilgul ei jäänud silma ühtegi õigekirjaviga. Kahjuks ei saa kuidagi sisu kuidagi kritiseerida, kuna see eeldaks iseseisvalt antud teemaga tegelemist aga tundub, et enamus sammud on ikka ära visualiseeritud piltide näol, kus on siis juures ka juhendav tekst.

Meelis Sootalu

Teksti ülesse ehitus on väga meeldiv ja ei ole igav. On näha, et juhendi koostaja saab ise asjast väga hästi aru ja on koostanud hea juhendi, mida kindlasti tulevikus, kui ka praegu vaja läheb. Meeldib Väga selle juures pildi materjaal mille abil sain asjaga ise ka hakkama. Kriitikat antud juhendi kohta pole.