Talk:Windows juhend: Mälupulga seadistamine Windows 7'me installeerimiseks 1/2

From ICO wiki
Revision as of 01:51, 13 January 2014 by Rraidmet (talk | contribs) (→‎Randel Raidmets A21)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Heiki Tähis

Lihtne, kuid asjalik juhend. Kolm viidet järjest jäid silma riivama, aga mis siin siis ikka.

Liis Mironova, A22

Väga hästi koostatud juhend. Sissejuhatus annab juba piisava ülevaate, millest juhendis juttu tuleb ja milleks see juhend üldse vajalik on. Minu arvates on selle juhendi suurim kordaminek see, et koostaja on lähenenud probleemile mitmest vaatenurgast ja oskas välja tuua mitu erinevat võimalust sama tegevuse sooritamiseks. Seega on juhend kasulik nii algajale kui ka kogenenumale kasutajale. Kasutatud pildid on piisavalt informatiivsed ja juuresolevad selgitused on suureks plussiks. Kõik tegevused, mida koostaja soovitab teha, on hästi põhjendatud ja peaksid tavakasutajale tegevuse mõistmist oluliselt lihtsustama. Juhendit lugedes ei jäänud silma midagi ebavajalikku või üleliigset. Sain ka ise midagi uut teada ja isegi kui tahaks, siis ikka ei oskaks midagi halba selle töö kohta öelda. On näha, et juhendi koostaja on vaeva näinud ja hakkama saanud korraliku tööga.


Sten Aus A22

Väga esinduslikult koostatud juhend. Mulle väga meeldis, et välja oli toodud kolm eri varianti, kuidas teha oma USB mälupulgast Windows 7 installimeedia. Siiski jäi minu jaoks arusaamatuks, kuidas esimene ja teine variant üksteisest raskusastme poolest erinesid. Kui esimene nõudis ISO faili, siis see on võib-olla isegi keerulisem tavakasutajal aru saada - mis asi see veel on, kust ma selle saan... Eeldatavasti on siiski kasutajal Windowsi plaat veel kuskil vedelemas, mille pealt uus installimeedia vormida.

Pildimaterjal oli väga hästi koostatud ja mulle meeldis, et vajalikud ja tähtsad kohad olid ära märgitud. Oleks võinud võib-olla kasutada nummerdamist, kui ühel pildil on mitme juhendipunkti info koos. Nt "1. Käsu A väljund ja tulem; 2. Käsu B väljund ja tulem" jms. Samas aga - hea oli, et kõik käsud tulid järjest ja olid ka juhendis loogilises järjekorras kuvatud.

Keeleliselt korrektne ja piisavalt tõlgitud ja viidatud.


Madis Kraun A22

Lihtne ja loogiline juhend, millest peaks igaüks aru saama, silmas pidades just tavakasutajaid. Kuigi jah, ainuke asi, mis võib tavakasutajale arusaamatuks jääda on ISO fail. Kuna olen ise pidevalt WinToFlash-ga kokku puutunud, siis ei saanud ka mina aru, mis nüüd otseselt selle ning esimesel meetodil vahet oli. Samas on jällegi hea, et on olemas kaks programmi, mis teevad sama töö ühtemoodi lihtsalt ära (silmas pidades just neid juhtusi, kus üks või teine programm ei pruugi tööle hakata.) Üldjoonest on juhend hea lühike ja arusaadav ning keelelise poole pealt ka täiesti korrektne.

Henri Kuusk A22

Üldiselt on juhend väga hästi koostatud. Kohe algul jäi silma positiivne asi, et välja on toodud mitu erinevat viisis, kuidas USB mälupulka seadistada Windows 7`me paigaldamiseks. See annab väga hea ülevaate algelisele kasutajale, kes võibolla ei puutu palju arvutitega kokku ning samas selgitab veel erinevaid viise ka edasijõudnud arvutikasutajale. Kogu tekst on väga loogiliselt ja arusaadavalt üles ehitatud. Usun, et selle juhendi järgi saaks kõige algelisemgi kasutaja vajaliku tööga hakkama. Ka kogu pildimaterjal on piisavalt selgitav ja asjakohane ning täiendab juhendit väga. Juhend on ka grammatiliselt korrektne ning kasutatud kirjanduse hulk on piisav ja kõikidele allikatele on korralikult viidatud.

Martin Leppik A21

Juhend ülesehitus oli väga hea, kuna alguses seletati ilusti lahti, millest räägitakse ning meetodid olid ka korralikult eraldatud. Esimene meetod on arvatavasti kõigile tuttav, teine oli uus, aga kasulik võimalus ning kolmas meetod vajab järele proovimist. Arusaadamatuks jääb mulle see, et miks tehti juhend windows 7 kohta, kui nüüd on juba windows 8 kättesaadav ning mille erinavaid paigalusvõimalused tooksid kasutajaid juurde. Kõik vajalik oli olemas, aga tekstis polnud viiteid kasutatud.

Kaupo Saar A22

Käesoleva juhendiga võib päris hästi rahule jääda, eriti meeldib alguses erinevate võimaluste lahti seletamine. Juhendi nõuded on ilusti täidetud ning pildimaterjal on piisav ja põhjalik. Pealtnäha lihtsast tegevusest on tehtud väga hea juhend. Kõik kasulik on olemas ja oli endalgi vaja selline ülesanne ära teha ning kasutasin seda juhendit. Ma arvan, et isegi kogenum arvutikasutaja saab sellest juhendist kasulikku informatsiooni. Allikad on ka korras,aga tekstile viitamata.