Talk:Windows juhend: Task Manager Windows 8's

From ICO wiki
Revision as of 15:55, 21 October 2012 by Rkuusman (talk | contribs) (Rasmus Kuusmann D21)

Rasmus Kuusmann D21

Kuigi juhendi tekst polnud just kõige lihtsamini arusaadav, on põhiline idee siiski omandatav. Juhendi ülesehitus tundub olevat loogiline. Piltide kasutus on piisav ning pildid on teemakohased ja informatiivsed. Olemas on kasutatud kirjandus kuid puuduvad tekstisisesed viited kasutatud allikatele, küll aga on olemas viited tekstis kasutatud objektide kohta. Kuigi tekstis oli viidatud Task Manageri ühe tähtsa lisa kohta - Resource Monitor - oleks võinud veidike pikemalt sellel peatuda. Kuna juhendi idee on arusaadav ja kirjeldatu on teostata, arvan, et juhend täidab oma eesmärki.