Talk:Windows juhend: Windows 8 paigaldamine eelseadistatult USB pealt

From ICO wiki
Revision as of 08:25, 22 October 2012 by Mleivalt (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Dineta Mahno A21

Hea juhend. On kasutatud lihtne arusaadav tekst. Olemas kah pildid, kus on ilusti näha kuidas toimub paigaldamine.Minu arvates juhend täidab oma eesmärki.

Tammo Oolup A22

Hea juhend Windowsi hulgipaigaldajatele, aga ka tudengitele kel mingi punkt või mõte windowsi deploymisest segaseks on jäänud. USB mälupulgast installmeedia tegemine võib jääda natuke segaseks, kuna sel osal puuduvad pildid, aga kuna see protsess peaks käima next next stiilis, siis loodetavasti probleeme ei esine.

Kaarel Kuurmann A21

Arvan, et inimesele, kes on varem selle teemaga kokku puutunud, kuid kelle mälu vajab värskendamist on see piisavalt informatiivne ning asjalik juhend. Kuna autor on jätnud mõned sammud, mis võivad tunduda äärmiselt lihtsad, lahti seletamata, siis võib jällegi teemat mittevaldaval inimesel tekkida nii mõnigi küsimus. Pean silmas näiteks USB mälupulga formaatimist või kuidas seadistada arvuti selliselt, et alglaetavaks seadmeks oleks USB-pulk. Kui autor ei soovi mingil põhjusel näidata, kuidas seda samm-sammult teha, siis võiks olla juhendi vastavas kohas link, mis just selle konkreetse probleemi lahendust kirjeldab. Tõsi küll, et 5. viites on USB-pulga formaatimise kohta pilt ning seletav lause, on sellel veebilehel ka palju muud, mis tuleb enne õige koha leidmist üle vaadata. Pilte võiks olla juhendis veidi rohkem.

Priidu Niit A22

Hea ja kergesti järgitav juhend. Pildid on asjakohased. Selle juhendi alusel saaks Windows 8 paigaldusega hakkama kindlasti ka inimene, kes ei ole väga hästi kursis Windows 8 paigaldusega. Ise kasutasin seda juhendit, et korrata üle praktikumis läbikäidud teema. Võib-olla oleks võinud mõnes kohas natuke rohkem lahti seletada, kuidas antud protsess käib. Samas teisest küljest vaadatuna on juhend juba iseenesest mahukas ja kirjelduse next, next, next lahti seletamine ei oleks antud juhendi puhul väga vajalik.

Indrek Mitt A22

Juhend on kasulik läbilugeda, kui Windows tööjaamade haldamise arvestus ukse taga. Juhend on asjalikult üless ehitatud ja annab hea ülevaate, kuidas Windows Assessment and Deployment Kit abil seadistada windows 8 installi fail. Juhendis on detailselt kirjeldatud, kuidas ADK keskonnas liikuda ja milliseid valikuid valida. Näen, et antud juhendi abil on hea tutvust teha ADK keskonnaga ja pärast isesesivalt juurde õppida.

Tanel Tumanski D22

Korralik juhend, mis abistab kindlasti neid, kel aine "Windowsi tööjaamade haldus" võtmata või neid, kes lihtsalt ei mäleta. Baasinfo saab kätte ning windowsi pandud kuigi autor oleks võinud tutvustada lisavõimalusi, näiteks mingi lihtsama task sequence tegemine või programmide lisamine pulgale nii, et need automaatselt installeeruks windowsi paigaldamise käigus. Ainult see jäi teada saamata, et kas vajalik programm on kuskil tasuta saadaval või peab selleks tegema mingi rahalise väljamineku.

Magnus Leivalt A21

Juhend on Hästi koostatud. Tekst on arusaadav, kuid mitte liiga lahti seletatud. Sobib ilusti meiesugustele. Selle järgi võimalik isegi paigaldada täitsa edukalt. Võibolla oleks võimalik olnud teksti natuke paremini sättida, et kohati ei oleks asi lihtsalt hall mass, ja asjad paremini ülesleitavad, aga see lihtsalt isiklik eelistus.