Talk:Windows juhend: Windows 8 tulemüüri seadistamine Powershell 3.0 abil

From ICO wiki
Revision as of 23:13, 19 October 2012 by Mlepla (talk | contribs) (Created page with 'Juhend on päris hästi koostatud autor on minu arvates vaeva näinud, selle järgi on võimalik küll tülemuuri seadistada, kui on vajadus teha seda teistmoodi ehk siis natuke …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Juhend on päris hästi koostatud autor on minu arvates vaeva näinud, selle järgi on võimalik küll tülemuuri seadistada, kui on vajadus teha seda teistmoodi ehk siis natuke raskemini. Miinuseks on see, et puuduvad viited materjalile.

Marek Lepla A32