Talk:Windows juhend: Windows 8 tulemüüri seadistamine Powershell 3.0 abil

From ICO wiki
Revision as of 21:15, 21 October 2012 by Rkuusman (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Marek Lepla A32

Juhend on päris hästi koostatud autor on minu arvates vaeva näinud, selle järgi on võimalik küll tülemuuri seadistada, kui on vajadus teha seda teistmoodi ehk siis natuke raskemini. Miinuseks on see, et puuduvad viited materjalile.

Rasmus Kuusmann D21

Juhend on hästi sõnastatud ja tekst on lihtsalt loetav ning järgitav. Arvestades teema valikut, on ka pilte piisavalt ning pole surutud vahele sisutuid pilte konsoolist. Juhend on hästi üles ehitatud ning korralikult on kasutatud ka wiki süntaksit - koodide / käskude eraldamine. Juhendil on olemas küll kasutatud kirjanduse viited kuid puuduvad tekstis otsesed viited, millist kirjandust ning kus seda kasutatud on. Sellegi poolest on kõik tehtav, seega juhend täidab oma eesmärki.