Difference between revisions of "Terminali tuunimine"

From ICO wiki
(Bashi muutmine)
(Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese)
Line 108: Line 108:
  
 
== Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese==
 
== Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese==
 
+
Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese on oluliselt lihtsam ning mugavam. Selleks tuleb vaid avada terminali aken ning menüü ribalt valida
 +
    Edit > Profile Preferences > Colors
  
 
==Kokkuvõte==
 
==Kokkuvõte==
  
 
==Kasutatud materjalid==
 
==Kasutatud materjalid==

Revision as of 23:55, 6 December 2015

Autor

Autor: Silvia Bärlin
Rühm: A31

Sissejuhatus

Alati ei vasta kasutajaliidese arendaja visioon bashi ja shelli kujundusest ei vasta kasutaja omale. Kohati kuvatav info võib administraatorile olla mitte piisav või hoopis eelistab parasjagu käsureaga tegelev inimene hoopis näha käsuviibas oluliselt vähem infot (nt kasutaja ja masin, kus ta hetkel toimetab).

Sarnane juhtum on ka terminali värvidega: Mõnele inimesele meeldib must tekst valgel taustal või Matrixi filmis nähtud roheline kiri mustal taustal. Ka selleks on loodud mõningad mööndused. Antud artiklis kirjeldan kahte erinevat viisi, kuidas terminali keskkonda muuta iseendale mugavamaks: läbi käsurea parameetrite muutus ja läbi graafilise kasutaja liidese.

Bashi muutmine

Läbi käsurea on võimalik muuta kujundust ainult üheks sessiooniks kui ka püsivaks. Ajutiselt muutmiseks tuleb käsureal anda keskkonna muutujale PS1 uus väärtus. Püsivaks lahenduseks tuleb see eelnevalt mainitud muutuja salvestada faili ~/.bashcr. NB! Kõik järgnevad tegevused tehakse juurkasutaja alt.

Promti lisad

\a an ASCII bell character (07) \d the date in "Weekday Month Date" format (e.g., "Tue May 26") \D{format}

     the format is passed to strftime(3) and the result is inserted into the prompt string; an empty format results in a locale-
     specific time representation. The braces are required

\e an ASCII escape character (033) \h the hostname up to the first `.' \H the hostname \j the number of jobs currently managed by the shell \l the basename of the shell's terminal device name \n newline \r carriage return \s the name of the shell, the basename of $0 (the portion following the final slash) \t the current time in 24-hour HH:MM:SS format \T the current time in 12-hour HH:MM:SS format \@ the current time in 12-hour am/pm format \A the current time in 24-hour HH:MM format \u the username of the current user \v the version of bash (e.g., 2.00) \V the release of bash, version + patch level (e.g., 2.00.0) \w the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde (uses the value of the PROMPT_DIRTRIM variable) \W the basename of the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde \! the history number of this command \# the command number of this command \$ if the effective UID is 0, a #, otherwise a $ \nnn the character corresponding to the octal number nnn \\ a backslash \[ begin a sequence of non-printing characters, which could be used to embed a terminal control sequence into the prompt \] end a sequence of non-printing characters

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-customize-your-bash-prompt-on-a-linux-vps https://ubuntugenius.wordpress.com/2011/07/11/how-to-change-the-command-line-prompt-colour-in-the-ubuntulinux-terminal/

Bashi erimärk Seletus
\a Kuvab promtis automaatselt kas # või $ vastavalt, kas kasutaja on root või tavakasutaja
\d Näitab nädalapäeva koos kuupäevaga
\D Kuvab samuti kuupäeva, kuid on võimalik muuta kuupäeva vormingut
\e
\i
\j
\k
\l
\n
\r
\s
\t
\T


Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese

Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese on oluliselt lihtsam ning mugavam. Selleks tuleb vaid avada terminali aken ning menüü ribalt valida

  Edit > Profile Preferences > Colors

Kokkuvõte

Kasutatud materjalid