Difference between revisions of "Terminali tuunimine"

From ICO wiki
(Võimalikud kasutatavad värvid ning nende numbrilised väärtused)
(Bashi muutmine)
Line 14: Line 14:
 
=== Promti lisad ===
 
=== Promti lisad ===
  
\a an ASCII bell character (07)
+
 
\d    the date in "Weekday Month Date" format (e.g., "Tue May 26")
 
\D{format}
 
          the format is passed to strftime(3) and the result is inserted into the prompt string; an empty format results in a locale-
 
          specific time representation.  The braces are required
 
\e    an ASCII escape character (033)
 
\h    the hostname up to the first `.'
 
\H    the hostname
 
\j    the number of jobs currently managed by the shell
 
\l    the basename of the shell's terminal device name
 
\n    newline
 
\r    carriage return
 
\s    the name of the shell, the basename of $0 (the portion following the final slash)
 
\t    the current time in 24-hour HH:MM:SS format
 
\T    the current time in 12-hour HH:MM:SS format
 
\@    the current time in 12-hour am/pm format
 
\A    the current time in 24-hour HH:MM format
 
\u    the username of the current user
 
\v    the version of bash (e.g., 2.00)
 
\V    the release of bash, version + patch level (e.g., 2.00.0)
 
\w    the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde (uses the value of the PROMPT_DIRTRIM variable)
 
\W    the basename of the current working directory, with $HOME abbreviated with a tilde
 
\!    the history number of this command
 
\#    the command number of this command
 
\$    if the effective UID is 0, a #, otherwise a $
 
\nnn  the character corresponding to the octal number nnn
 
\\    a backslash
 
\[    begin a sequence of non-printing characters, which could be used to embed a terminal control sequence into the prompt
 
\]    end a sequence of non-printing characters
 
  
 
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-customize-your-bash-prompt-on-a-linux-vps
 
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-customize-your-bash-prompt-on-a-linux-vps
Line 64: Line 36:
 
| \e
 
| \e
 
|Kuvab vastavalt kasutajale kas #(juurkasutaja) või $(tavakasutaja)
 
|Kuvab vastavalt kasutajale kas #(juurkasutaja) või $(tavakasutaja)
 +
 +
|-
 +
| \u
 +
|Näitab arvuti nime, millega parasjagu toimetatakse terminalis
  
 
|-
 
|-
Line 154: Line 130:
 
  '''43''': Yellow  
 
  '''43''': Yellow  
 
  '''44''': Blue  
 
  '''44''': Blue  
  '''45: Purple  
+
  '''45:''' Purple  
 
  '''46''': Cyan  
 
  '''46''': Cyan  
 
  '''47''': White
 
  '''47''': White
 +
 +
===Uue keskkonnamuutuja väärtuse koostamine===
 +
Kõige põhilisemaks tähelepanu punktiks on siinkohal see, et promt ning muu tekst tuleb eraldi kirjeldada. eelnevalt toodud promti erimärkidega ning värvidega.
  
 
== Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese==
 
== Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese==

Revision as of 01:29, 7 December 2015

Autor

Autor: Silvia Bärlin
Rühm: A31

Sissejuhatus

Alati ei vasta kasutajaliidese arendaja visioon bashi ja shelli kujundusest ei vasta kasutaja omale. Kohati kuvatav info võib administraatorile olla mitte piisav või hoopis eelistab parasjagu käsureaga tegelev inimene hoopis näha käsuviibas oluliselt vähem infot (nt kasutaja ja masin, kus ta hetkel toimetab).

Sarnane juhtum on ka terminali värvidega: Mõnele inimesele meeldib must tekst valgel taustal või Matrixi filmis nähtud roheline kiri mustal taustal. Ka selleks on loodud mõningad mööndused. Antud artiklis kirjeldan kahte erinevat viisi, kuidas terminali keskkonda muuta iseendale mugavamaks: läbi käsurea parameetrite muutus ja läbi graafilise kasutaja liidese.

Bashi muutmine

Läbi käsurea on võimalik muuta kujundust ainult üheks sessiooniks kui ka püsivaks. Ajutiselt muutmiseks tuleb käsureal anda keskkonna muutujale PS1 uus väärtus. Püsivaks lahenduseks tuleb see eelnevalt mainitud muutuja salvestada faili ~/.bashcr. NB! Kõik järgnevad tegevused tehakse juurkasutaja alt.

Promti lisad

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-customize-your-bash-prompt-on-a-linux-vps https://ubuntugenius.wordpress.com/2011/07/11/how-to-change-the-command-line-prompt-colour-in-the-ubuntulinux-terminal/

Bashi erimärk Seletus


\d Näitab nädalapäeva koos kuupäevaga
\D {format} Kuvab samuti kuupäeva, kuid on võimalik muuta kuupäeva vormingut
\e Kuvab vastavalt kasutajale kas #(juurkasutaja) või $(tavakasutaja)
\u Näitab arvuti nime, millega parasjagu toimetatakse terminalis
\j terminali poolt juhtiud protsesside arv


\n Prindib järgneva teksti uuele reale
\r Viib kursori rea algusesse ning käsu sisse trükkimisel kirjutab promti üle
\s shelli nimi (vaikimisi bash)
\t kellaaeg vormingus HH:MM:SS
\T {format} muudetava formaadiga kellaaeg
\@ Kellaaeg vormingus HH/MM. 12 süsteemis
\A Kellaaeg vormingus HH:MM. 24 süsteemis
\u Prindib hetkel aktiivse kasutaja kasutajanime
\V Prindib bashi verisooni
\w Näitab, millises failiteegis hetkel kasutaja toimetab täis teega
\W Pnäitab, millises kaustas kasutaja toimetab. NB! ei trüki täisteed
\! ja \# Näitab terminali sisestatud käskude arvu
\\ tagurpidise kaldkriipsu kuvamine
\[ ja \] Alguse ja lõpu märk mitte prinditavatele karakteritele


Võimalikud kasutatavad värvid ning nende numbrilised väärtused

Teksti on võimalik muuta järgnevatesse värvidesse:

30: Black
31: Red
32: Green
33: Yellow
34: Blue
35: Purple
36: Cyan
37: White

Trükitava teksti eripärad

0: Normal text
1: Bold or light, depending on terminal
4: Underline text

Võimalikud tausta värvid

40: Black
41: Red 
42: Green
43: Yellow 
44: Blue 
45: Purple 
46: Cyan 
47: White

Uue keskkonnamuutuja väärtuse koostamine

Kõige põhilisemaks tähelepanu punktiks on siinkohal see, et promt ning muu tekst tuleb eraldi kirjeldada. eelnevalt toodud promti erimärkidega ning värvidega.

Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese

Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese on oluliselt lihtsam ning mugavam. Selleks tuleb vaid avada terminali aken ning menüü ribalt valida

   Edit > Profile Preferences > Colors
Selgitav pilt : http://i.imgur.com/1YfwAHR.png 

Värvi muutmiseks tuleb klikkida antud värvil ning siis avaneb uus aken, kus on võimalik ensele meeldivat värvi valida. Lisaks on võimalik värvipaleti pealt valida täpselt sobiv ja meeldiv toon.

Lisaks värvide muutmisele on võimalik ka läbi graafilise kasutajaliidese määrata taustaks ka pilt. Seda saab samuti teha nii, kui valida menüüribalt Edit > Profile Preferences, kuid edasi valida Colors asemel Background. Ehk siis kokkuvõtvamalt

    Edit > Profile Preferences > Background

Taustapildi saamiseks valida antud sakist valik Background image ning seejärel klikkida järgmisel real olevale Image file: %kasutajanimi%. Avanevast aknast otsida failipuust üles tahetav pilt ning vajutada nuppu Open.
[1]

Kokkuvõte

Kasutatud materjalid

[1] https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-customize-your-bash-prompt-on-a-linux-vps
[2] http://linuxconfig.org/bash-prompt-basics
[3]// mõni graafiline õpetus