Difference between revisions of "Terminali tuunimine"

From ICO wiki
(Muudatuste psüivaks tegemine)
(Kokkuvõte)
Line 179: Line 179:
  
 
==Kokkuvõte==
 
==Kokkuvõte==
 +
Antud artiklis käsitlesin teemat, kuidas muuta terminal rohkem omanäolisemaks nii, et alati oleks vajalik tekst kuvatud ning endale meeldivatest värvides ja teksti atribuutidega. <br>
 +
Esimene pool kirjeldab, kuidas muuta promti läbi käsurea, mille käigus on ära kirjeldatud kõik võimalikud võimalused ning millele järgnevad näited, kuidas neid rakendada. <br>
 +
Teises pooles tutvustati kasutajale kõvasti meeldivamat viisi terminali välimuse muutmist läbi graafilise kasutajaliidese, mis on üsnagi lihsalt üles ehitatud ning mõistetav isegi inimesele, kes pole väga palju linuxiga kokku puutunud.
  
 
==Kasutatud materjalid==
 
==Kasutatud materjalid==

Revision as of 02:25, 7 December 2015

Autor

Autor: Silvia Bärlin
Rühm: A31

Sissejuhatus

Alati ei vasta kasutajaliidese arendaja visioon bashi ja shelli kujundusest ei vasta kasutaja omale. Kohati kuvatav info võib administraatorile olla mitte piisav või hoopis eelistab parasjagu käsureaga tegelev inimene hoopis näha käsuviibas oluliselt vähem infot (nt kasutaja ja masin, kus ta hetkel toimetab).

Sarnane juhtum on ka terminali värvidega: Mõnele inimesele meeldib must tekst valgel taustal või Matrixi filmis nähtud roheline kiri mustal taustal. Ka selleks on loodud mõningad mööndused. Antud artiklis kirjeldan kahte erinevat viisi, kuidas terminali keskkonda muuta iseendale mugavamaks: läbi käsurea parameetrite muutus ja läbi graafilise kasutaja liidese.

Bashi muutmine

Läbi käsurea on võimalik muuta kujundust ainult üheks sessiooniks kui ka püsivaks. Ajutiselt muutmiseks tuleb käsureal anda keskkonna muutujale PS1 uus väärtus. Püsivaks lahenduseks tuleb see eelnevalt mainitud muutuja salvestada faili ~/.bashcr. Enne, kui saab minna terminali välja nägemise muutmise juurde, tuleb ära kirjeldada erinevad võimalused ning alles siis uurida, kuidas neid kokku sobitada.


NB! Kõik järgnevad tegevused tehakse juurkasutaja alt.

Promti lisad

Bashi erimärk Seletus


\d Näitab nädalapäeva koos kuupäevaga
\D {format} Kuvab samuti kuupäeva, kuid on võimalik muuta kuupäeva vormingut
\e Kuvab vastavalt kasutajale kas #(juurkasutaja) või $(tavakasutaja)
\u Näitab arvuti nime, millega parasjagu toimetatakse terminalis
\j Terminali poolt juhtiud protsesside arv


\n Prindib järgneva teksti uuele reale
\r Viib kursori rea algusesse ning käsu sisse trükkimisel kirjutab promti üle
\s Shelli nimi (vaikimisi bash)
\t Kellaaeg vormingus HH:MM:SS
\T {format} Muudetava formaadiga kellaaeg
\@ Kellaaeg vormingus HH/MM. 12 süsteemis
\A Kellaaeg vormingus HH:MM. 24 süsteemis
\u Prindib hetkel aktiivse kasutaja kasutajanime
\V Prindib bashi verisooni
\w Näitab, millises failiteegis hetkel kasutaja toimetab täis teega
\W Näitab, millises kaustas kasutaja toimetab. NB! ei trüki täisteed
\! ja \# Näitab terminali sisestatud käskude arvu
\\ Tagurpidise kaldkriipsu kuvamine
\[ ja \] Alguse ja lõpu märk mitte prinditavatele karakteritele

[1]

Võimalikud kasutatavad värvid ning nende numbrilised väärtused

Teksti on võimalik muuta järgnevatesse värvidesse:

30: Black
31: Red
32: Green
33: Yellow
34: Blue
35: Purple
36: Cyan
37: White

Trükitava teksti eripärad

0: Normal text
1: Bold or light, depending on terminal
4: Underline text

Võimalikud tausta värvid

40: Black
41: Red 
42: Green
43: Yellow 
44: Blue 
45: Purple 
46: Cyan 
47: White

[1]

Uue keskkonnamuutuja väärtuse koostamine

Kõige põhilisemaks tähelepanu punktiks on siinkohal see, et promt ning muu tekst tuleb eraldi kirjeldada. eelnevalt toodud promti erimärkidega ning värvidega. Näiteks ütleme, et promti ja muud eraldab üksteisest kasutaja seisu näitav märk(mõeldud # juurkasutaja puhul ja $ muu kasutaja puhul)
NB! muu osa kirjelduses üldiselt ainult kirjeldatud font ja taust

PS='%promti kirjeldus% \$ %muu osa kirjeldus%' 

Täpsemaks minnes, siis iga osa värviline osa ning fondi kujundus kirjutatakse kõige ette ning värvide jõustumiseks kirjutatakse kohe pärast ülakoma \e[ või /33[, ehk siis

PS1='\[\e[%font%;%teksti värvus%\m\]promti kirjeldus% \$ %muu osa kirjeldus%' 

NÄIDE:

 PS1='\[\e[4;0m\]\u@\h\$' 

Eelnevas näites muudan teksti paksuks ning ütlen, et tekst on musta värvi. 0 lõpus olev m ütleb terminalile, et need kuuluvad teksti juurde.

Nüüd lisaks juurde ka teksti tausta värvi muutmise

PS1= \[\e[%tausta värv%m\]\[%fondi atribuudid%]

NÄIDE

PS1='\[\e[42m\]\[\e[1;36m\]\u@\h\[\$'


Muudatuste psüivaks tegemine

Selleks, et eelnevalt kõik läbi tehtu jääks ka püsima, siis tuleb kirjutada lisa rida faili ~/.bashrcehk siis:

nano ~/.bashrc

Kõige lõppu kirjutada:

export PS1=%eelnevalt koostatud keskkonna muutuja%

Seerjärel väljuda nanost ctrl+x Muudatatuste jõustumiseks uuesti laadida bashrc

source ~/.bashrc

[2]

Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese

Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese on oluliselt lihtsam ning mugavam. Selleks tuleb vaid avada terminali aken ning menüü ribalt valida

   Edit > Profile Preferences > Colors
Selgitav pilt : http://i.imgur.com/1YfwAHR.png 

Värvi muutmiseks tuleb klikkida antud värvil ning siis avaneb uus aken, kus on võimalik ensele meeldivat värvi valida. Lisaks on võimalik värvipaleti pealt valida täpselt sobiv ja meeldiv toon.

Lisaks värvide muutmisele on võimalik ka läbi graafilise kasutajaliidese määrata taustaks ka pilt. Seda saab samuti teha nii, kui valida menüüribalt Edit > Profile Preferences, kuid edasi valida Colors asemel Background. Ehk siis kokkuvõtvamalt

    Edit > Profile Preferences > Background

Taustapildi saamiseks valida antud sakist valik Background image ning seejärel klikkida järgmisel real olevale Image file: %kasutajanimi%. Avanevast aknast otsida failipuust üles tahetav pilt ning vajutada nuppu Open.
[3]

Kokkuvõte

Antud artiklis käsitlesin teemat, kuidas muuta terminal rohkem omanäolisemaks nii, et alati oleks vajalik tekst kuvatud ning endale meeldivatest värvides ja teksti atribuutidega.
Esimene pool kirjeldab, kuidas muuta promti läbi käsurea, mille käigus on ära kirjeldatud kõik võimalikud võimalused ning millele järgnevad näited, kuidas neid rakendada.
Teises pooles tutvustati kasutajale kõvasti meeldivamat viisi terminali välimuse muutmist läbi graafilise kasutajaliidese, mis on üsnagi lihsalt üles ehitatud ning mõistetav isegi inimesele, kes pole väga palju linuxiga kokku puutunud.

Kasutatud materjalid

[1] https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-customize-your-bash-prompt-on-a-linux-vps
[2] http://linuxconfig.org/bash-prompt-basics
[3]// mõni graafiline õpetus