Difference between revisions of "Terminali tuunimine"

From ICO wiki
(Muudatuste psüivaks tegemine)
(Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese)
Line 167: Line 167:
 
[2]
 
[2]
  
== Värvide muutmine läbi graafilise kasutaja liidese==
+
== Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese==
Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese on oluliselt lihtsam ning mugavam. Selleks tuleb vaid avada terminali aken ning menüü ribalt valida<br>
+
Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese on oluliselt lihtsam ning mugavam. Selleks avame terminali akna ning menüü ribalt valime<br>
 
     Edit > Profile Preferences > Colors
 
     Edit > Profile Preferences > Colors
 
  Selgitav pilt : http://i.imgur.com/1YfwAHR.png <br>
 
  Selgitav pilt : http://i.imgur.com/1YfwAHR.png <br>
Värvi muutmiseks tuleb klikkida antud värvil ning siis avaneb uus aken, kus on võimalik ensele meeldivat värvi valida. Lisaks on võimalik värvipaleti pealt valida täpselt sobiv ja meeldiv toon.<br>
+
Värvi muutmiseks klikime antud värvil ning siis avaneb uus aken, kus on võimalik sobivat värvi valida. Samuti on võimalik värvipaletilt valida sobiv toon.<br>
  
Lisaks värvide muutmisele on võimalik ka läbi graafilise kasutajaliidese määrata taustaks ka pilt. Seda saab samuti teha nii, kui valida menüüribalt Edit > Profile Preferences, kuid edasi valida Colors asemel Background.
+
Lisaks värvide muutmisele on võimalik ka läbi graafilise kasutajaliidese määrata taustaks pilt. Seda saab samuti teha, kui valime menüüribalt  
Ehk siis kokkuvõtvamalt<br>
 
 
     Edit > Profile Preferences > Background<br>
 
     Edit > Profile Preferences > Background<br>
Taustapildi saamiseks valida antud sakist valik '''Background image''' ning seejärel klikkida järgmisel real olevale '''Image file: %kasutajanimi%'''. Avanevast aknast otsida failipuust üles tahetav pilt ning vajutada nuppu '''Open'''.<br>
+
Taustapildi saamiseks valime antud sakist '''Background image''' ning seejärel klikime järgmisel real olevale '''Image file: %kasutajanimi%'''. Avanevast aknast otsida failipuust otsime üles soovitud pilt ning vajutame nuppu '''Open'''.<br>
 
[3]
 
[3]
  

Revision as of 15:01, 20 December 2015

Autor

Autor: Silvia Bärlin
Rühm: A31

Sissejuhatus

Alati ei vasta kasutajaliidese arendaja visioon bashi ja shelli kujundusest ei vasta kasutaja omale. Kohati kuvatav info võib administraatorile olla ebapiisav või hoopis eelistab parasjagu käsureaga tegelev inimene hoopis näha käsuviibas oluliselt vähem infot (nt kasutaja ja masin, kus ta hetkel toimetab).

Sarnane juhtum on ka terminali värvidega: Mõnele inimesele meeldib must tekst valgel taustal või Matrixi filmis nähtud roheline kiri mustal taustal. Ka selleks on loodud mõningad mööndused. Antud artiklis kirjeldan kahte erinevat viisi, kuidas terminali keskkonda muuta iseendale mugavamaks: läbi käsurea parameetrite muutus ja läbi graafilise kasutaja liidese. Antud juhend kehtib kõigile debiani baasil loodud distrodele.

Bashi muutmine

Läbi käsurea on võimalik muuta kujundust ainult üheks sessiooniks kui ka püsivaks. Ajutiselt muutmiseks tuleb käsureal anda keskkonna muutujale PS1 uus väärtus. Püsivaks lahenduseks tuleb see eelnevalt mainitud muutuja salvestada faili ~/.bashrc. Enne, kui saab minna terminali välja nägemise muutmise juurde, tuleb ära kirjeldada erinevad võimalused ning alles siis uurida, kuidas neid kokku sobitada.


NB! Kõik järgnevad tegevused tehakse juurkasutaja alt.

Viiba lisad

Bashi erimärk Seletus


\d Näitab nädalapäeva koos kuupäevaga
\D {format} Kuvab samuti kuupäeva, kuid on võimalik muuta kuupäeva vormingut
\e Kuvab vastavalt kasutajale kas #(juurkasutaja) või $(tavakasutaja)
\h Näitab arvuti nime, millega parasjagu toimetatakse terminalis
\j Terminali poolt juhtud protsesside arv


\n Prindib järgneva teksti uuele reale
\r Viib kursori rea algusesse ning käsu sisse trükkimisel kirjutab promti üle
\s Shelli nimi (vaikimisi bash)
\t Kellaaeg vormingus HH:MM:SS
\T {format} Muudetava formaadiga kellaaeg
\@ Kellaaeg vormingus HH/MM. 12 süsteemis
\A Kellaaeg vormingus HH:MM. 24 süsteemis
\u Prindib hetkel aktiivse kasutaja kasutajanime
\V Prindib bashi verisooni
\w Näitab, millises failiteegis hetkel kasutaja toimetab. Kuvab täis tee(Path) töökataloogini.
\W Näitab, millises kaustas kasutaja toimetab. NB! ei trüki täisteed
\! ja \# Näitab terminali sisestatud käskude arvu
\\ Tagurpidise kaldkriipsu kuvamine
\[ ja \] Alguse ja lõpu märk mittekuvatavatele karakteritele

[1]

Võimalikud kasutatavad värvid ning nende numbrilised väärtused

Teksti on võimalik muuta järgnevatesse värvidesse:

30: Black
31: Red
32: Green
33: Yellow
34: Blue
35: Purple
36: Cyan
37: White

Kuvatava teksti laadid

0: Normal text
1: Bold or light, depending on terminal
4: Underline text

Võimalikud tausta värvid

40: Black
41: Red 
42: Green
43: Yellow 
44: Blue 
45: Purple 
46: Cyan 
47: White

[1]

Uue keskkonnamuutuja väärtuse koostamine

Kõige põhilisemaks tähelepanupunktiks on siinkohal see, et viip ning muu tekst tuleb eraldi kirjeldada eelnevalt toodud viiba erimärkidega ning värvidega. Näiteks ütleme, et viipa ja muud eraldab üksteisest kasutaja seisu näitav märk(mõeldud # juurkasutaja puhul ja $ muu kasutaja puhul).
NB! muu osa kirjelduses on üldiselt ainult kirjeldatud kirjatüüp ja taust.

PS='%promti kirjeldus% \$ %muu osa kirjeldus%' 

Täpsemaks minnes, iga osa värv ning kirjatüübi kujundus kirjedatakse kõige esimesena. Värvide jõustumiseks kirjutatakse enne värvi ja kirjatüübi ette kirjutatakse \e[ või /33[, ehk siis muudame teksti paksuks ning ütleme, et tekst on musta värvi. 0 lõpus olev "m" tähistab värvide ja teksti junuduse lõppu.

PS1='\[\e[%font%;%teksti värvus%\m\]promti kirjeldus% \$ %muu osa kirjeldus%' 

NÄIDE:

 PS1='\[\e[4;0m\]\u@\h\$' 


Nüüd lisame juurde ka teksti tausta värvi muutmise

PS1= \[\e[%tausta värv%m\]\[%fondi atribuudid%]

NÄIDE

PS1='\[\e[42m\]\[\e[1;36m\]\u@\h\[\$'

NB! Eelnevalt toodud näidetes on ära kirjeldatud käsiviiba muutmine. Sarnaselt töötab ka ülejäänud terminali kuvatava teksti muutmine

Muudatuste püsivaks tegemine

Selleks, et kõik eelnevalt tehtu jääks püsima, siis tuleb lisa rida faili ~/.bashrc:

nano ~/.bashrc

Kõige lõppu kirjutame:

export PS1=%eelnevalt koostatud keskkonna muutuja%

Seejärel väljuda nanost: ctrl+x ning vajutada enter. Muutuste jõustumiseks tuleb uuesti laadida bashrc

source ~/.bashrc

[2]

Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese

Värvide muutmine läbi graafilise kasutajaliidese on oluliselt lihtsam ning mugavam. Selleks avame terminali akna ning menüü ribalt valime

   Edit > Profile Preferences > Colors
Selgitav pilt : http://i.imgur.com/1YfwAHR.png 

Värvi muutmiseks klikime antud värvil ning siis avaneb uus aken, kus on võimalik sobivat värvi valida. Samuti on võimalik värvipaletilt valida sobiv toon.

Lisaks värvide muutmisele on võimalik ka läbi graafilise kasutajaliidese määrata taustaks pilt. Seda saab samuti teha, kui valime menüüribalt

    Edit > Profile Preferences > Background

Taustapildi saamiseks valime antud sakist Background image ning seejärel klikime järgmisel real olevale Image file: %kasutajanimi%. Avanevast aknast otsida failipuust otsime üles soovitud pilt ning vajutame nuppu Open.
[3]

Kokkuvõte

Antud artiklis käsitlesin teemat, kuidas muuta terminal rohkem omanäolisemaks nii, et alati oleks vajalik tekst kuvatud ning endale meeldivatest värvides ja teksti atribuutidega.
Esimene pool kirjeldab, kuidas muuta promti läbi käsurea, mille käigus on ära kirjeldatud kõik võimalikud võimalused ning millele järgnevad näited, kuidas neid rakendada.
Teises pooles tutvustati kasutajale kõvasti meeldivamat viisi terminali välimuse muutmist läbi graafilise kasutajaliidese, mis on üsnagi lihsalt üles ehitatud ning mõistetav isegi inimesele, kes pole väga palju linuxiga kokku puutunud.

Kasutatud materjalid

[1] https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-customize-your-bash-prompt-on-a-linux-vps
[2] http://linuxconfig.org/bash-prompt-basics
[3] http://www.addictivetips.com/ubuntu-linux-tips/changing-terminal-colors-in-ubuntu-linux/