Difference between revisions of "Tulemüüri labor"

From ICO wiki
(Installeerimine)
Line 104: Line 104:
 
Testimiseks tee reboot ja vaata järmise käsuga kas reeglid on olemas : <pre>iptables -L </pre>  
 
Testimiseks tee reboot ja vaata järmise käsuga kas reeglid on olemas : <pre>iptables -L </pre>  
  
 +
=Edasijõudnutele=
 +
Siin leiab veel huvitavaid ridu:
 +
 +
http://v6sa.itcollege.ee/shared/puv/cn2k9/#point6
  
 
[[Category:IT infrastruktuuri teenused]]
 
[[Category:IT infrastruktuuri teenused]]

Revision as of 15:42, 26 October 2009

Legend

Tuleb installeerida tulemüür kus tuleb lubada veebiserver, Open SSH ja Samba. Tulemüür peaks rakenduma arvuti alglaadimisel.


Installeerimine

Alguses minna juurkasutajaks

sudo -i

Veebiserveri lubamiseks:

 iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Turvatud veebiserveri jaoks:

 iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

SSH lubamiseks:

 iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT


Täpsemalt peab lubama järgnevad pordid Samba jaoks:

 iptables -I INPUT -p tcp --dport 445 -j ACCEPT // TCP 445
 iptables -I INPUT -p tcp --dport 139 -j ACCEPT // TCP 139
 iptables -I INPUT -p udp --dport 138 -j ACCEPT // UDP 138
 iptables -I INPUT -p udp --dport 137 -j ACCEPT // UDP 137

Keelatakse INPUTi liiklus, kui konkreetseid reegleid pole seatud

 iptables -P INPUT DROP

NB! Suvalise teenuse pordid saad kindlaks teha netstat abil:

 sudo /etc/init.d/samba stop && \
 netstat -lnut > /tmp/before && \
 sudo /etc/init.d/samba start && \
 netstat -lnut > /tmp/after && \
 diff -u /tmp/before /tmp/after
* Stopping Samba daemons   [ OK ]
* Starting Samba daemons   [ OK ]
 --- /tmp/before 2009-10-26 14:34:08.461610086 +0200
 +++ /tmp/after 2009-10-26 14:34:08.533616024 +0200
 @@ -1,7 +1,13 @@
 Aktiivsed internetiühendused (ainult serverid)
 Proto VvJrk SaatJrk Kohalik aadress    Väline aadress     Olek
 tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN
 +tcp6    0   0 :::445          :::*          LISTEN
 +tcp6    0   0 :::139          :::*          LISTEN
 tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN
 udp    0   0 0.0.0.0:5353      0.0.0.0:*
 +udp    0   0 192.168.1.165:137    0.0.0.0:*
 +udp    0   0 0.0.0.0:137       0.0.0.0:*
 +udp    0   0 192.168.1.165:138    0.0.0.0:*
 +udp    0   0 0.0.0.0:138       0.0.0.0:*
 udp    0   0 0.0.0.0:57873      0.0.0.0:*
 udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*

Kus plussiga on märgitud pordid mis lisandusid.

IPTABLES reeglite salvestamine ja taastamine

Salvestamine

Selleks, et reegleid salvestada, tuleb alguses luua koht kuhu neid reegleid salvestada

Näiteks:

 mkdir /etc/iptables

Salvestamiseks endaks tuleb sisestada käsk :

iptables-save > /etc/iptables/iptables.conf

Fail kuhu reeglid salvestadakse ei pea olema iptables.conf

Taastamine

Taastamiseks (failist mis sa varem oled salvestanud) tuleb siestada järgmine käsk:

iptables-restore < /etc/iptables/iptables.conf

Taastamine alglaadmisel

Selleks, et taastada iptables reeglis alglaadimisel, tuleb muuta /etc/network/interfaces faili

Ava fail

nano /etc/network/interfaces 

ning lisa faili lõppu järgmine rida :

pre-up iptables-restore < /etc/iptables/iptables.conf

Testimiseks tee reboot ja vaata järmise käsuga kas reeglid on olemas :

iptables -L 

Edasijõudnutele

Siin leiab veel huvitavaid ridu:

http://v6sa.itcollege.ee/shared/puv/cn2k9/#point6