Ubuntu 11.10

From ICO wiki
Revision as of 02:29, 25 November 2011 by Gratsep (talk | contribs)

Teema: Gertti-Vena Rätsep A-21 (2011 sügis)

Ubuntu 11.10

Koostamisel


Ubuntust üldiselt

Ubuntu Linux on Linuxi distributsioon, mis kasutab Debiani paketihaldust ja mis on kasutamise lihtsustamiseks teinud kindla programmide valiku: üks aknahaldur – Unity, üks veebilehitseja – Firefox, üks meiliprogramm – Thunderbird jne. Seetõttu mahub Ubuntu Linux ära ühe CD peale. Samas on võimalik kasutada enamikke Debiani jaoks väljalastud pakke oma lemmikprogrammi installimiseks. Võimalik on kasutada nii tasuta kommuuni toetust kui ka erinevaid tasulisi tugikanaleid.

Ubuntu on suulu ja koosa keeltest pärinev sõna, mida tõlgitakse kui "inimlikkus teiste suhtes", usk kõigi inimeste seotusse/ühtsusse. Ning Ubuntu Linux püüab samu põhimõtteid järgida ka tarkvara loomisel. Ubuntu arendajate meelest peab tarkvara olema tasuta, ta peab olema kasutajate oma keeles ja kasutajatel peab olema võimalus muuta tarkvara vastavalt oma äranägemisele.

Ubuntut on hinnatud kui kõige populaarsemat Linuxi distributsiooni, mida pruukis juba 2007. aastal umbes 30% kõigist Linuxi kasutajatest


Ubuntu 11.04 vs 11.10

Kuidas paigaldada Ubuntu 11.10

Kuidas 11.04 üle minna 11.10 peale (upgrade)

Ava Update Manager (System > Administration > Update Manager): Start the Update Manager (System > Administration > Update Manager):

Gvr1.jpg

Update Manager peaks näitama, et uus distributsioon (11.10) on väljas. Kliki Upgrade nupule, et alustada distributsioni uuendust. The Update Manager should show that a new distribution release (11.10) is available. Click on the Upgrade button to start the distribution upgrade:

Gvr2.jpg

Kuvatakse uus aken Ubuntu 11.10 informatiooniga. Kliki uuesti Upgrade nupule. A window with the release notes for 11.10 comes up. Click on Upgrade again:

Gvr3.jpg

Distributsiooni uuendamise vahendid laetakse alla. Peale seda sisesta oma parool: The upgrade tool is now being downloaded. Afterwards, type in your password:

Gvr4.jpg

Distributsiooni uuemdamist valmistatakse ette: The upgrade is being prepared:

Gvr5.jpg

Kliki Start Upgrade , et alustada uuendamise protsessiga. Click on Start Upgrade to finally begin with the upgrade process:

Gvr6.jpg

The upgrade packages are now being downloaded...

Gvr7.jpg

... and installed. This can take some time, so please be patient. Gvr8.jpg

At the end of the upgrade process, you should remove obsolete packages:

Gvr9.jpg


Gvr10.jpg

The system needs to be rebooted to complete the upgrade, therefore click on Restart Now:

Gvr11.jpg

When you log in, Ubuntu 11.10 will by default start the new Unity desktop:

Gvr12.jpg

Welcome to your new your new Ubuntu 11.10 desktop:

Gvr13.jpg


Kuidas varasemalt kui 11.04 üle minna 11.10 peale (upgrade)