Ubuntu Troubleshooting

From EIK wiki
Revision as of 12:17, 9 May 2011 by Mernits (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Katki läinud update korda tegemine

Antud probleem ning parandus sellele tehti Ubuntu versiooniga 10.04

Olukorra kirjeldus

Masinas töötas update manager, mis uuendas süsteemi. Poole uuenduse pealt andis kasutaja arvutile reboot käsu. Masina taaskäivitamisel ei laetud masinat üles, vaid saadi sarnane veateade:

kernel panic-not syncing VFS:unable to mount root fs on unknown-block(0,0)

Lahendus olukorrale

 • Sisesta masinasse Ubuntu 10.04 live cd ning tee arvutile restart. Veendu, et masin teeks alglaadimise mitte kõvakettalt vaid cd plaadilt. Mõne aja pärast ilmub ekraanile valik, kust tuleb valida, et tahate Ubuntud proovida, mitte installeerida. Kui Ubuntu on live cd pealt käivitunud, tuleb avada "Terminal" programm.
 • Veendume, millisel kettal asub linuxi install (käsu lõpus on väike L)
sudo fdisk -l 

Väljundisse tuleb midagi sarnast

Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     13   102400  7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2       13    5108  40919040  7 HPFS/NTFS
/dev/sda3      5108    16581  92160000  7 HPFS/NTFS
/dev/sda4      16582    19457  23101470  5 Extended
/dev/sda5      16582    19332  22097376  83 Linux
/dev/sda6      19333    19457   1004031  82 Linux swap / Solaris
 • Antud väljundi järgi tuleb tuvastada, millise /dev/ peal asub linuxi install. Antud näite korral on selleks /dev/sda5 . Juhul, kui süsteemil on /boot partitsioon eraldi, tuleb ka see meelde jätta.
 • Nüüd tuleb installeeritud süsteem hetkel töötavasse süsteemi ühendada.
sudo mount /dev/sda5 /mnt
 • Juhul, kui /boot partitsioon on eraldi, siis
sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot
 • Ühendame kõik leitud seadmed
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
 • Ühendada tuleb ka /proc ja /sys kaustad
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
 • Nüüd muudame enda LiveCD kasutaja kõvakettale installeeritud süsteemi juurkasutajaks (root)
sudo chroot /mnt
 • Järgmiseks sisestame käsu, mis parandab katki läinud konfiguratsioonid jms ära.
sudo dpkg --configure -a
 • Ning lõpetame ära pooleli jäänud updated
apt-get install -f
 • Kui eelnevad kaks käsku veateateid ei andnud, siis masinale reboot teha, cd välja võtta ning kõvakettalt käivituda. Masin peaks kettalt ilusti üles bootima.

Lingid

http://www.linuxaria.com/article/how-to-recover-kernel-chroot?lang=en