Difference between revisions of "User:Ahelisal"

From ICO wiki
(Viited)
(Viited)
Line 42: Line 42:
  
 
== Viited ==
 
== Viited ==
 +
IT Projektide juhtimine (Tiina Seeman)[https://echo360.e-ope.ee/ess/echo/presentation/e2cded4a-d03a-4ed5-95e9-de354ce58f36]
 +
 +
 +
 
Mediawiki - Help Formatting[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting]
 
Mediawiki - Help Formatting[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting]

Revision as of 16:08, 27 October 2015

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Annely Helisalu Esitamise kuupäev: 28.10.2015


Essee

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kaua on võimalik arvestust järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?

Vastus

Õigus kahele kordussooritusele arvestuses kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestrist. Need planeeritakse aine toimumise semestrisse (ainult esimese õppeaasta ained), aine toimumisele järgnevasse semestrisse ja järgmise õppeaasta eelnädalasse. Info kordussoorituste võimaluste kohta avaldatakse õppeinfosüsteemis. Kordussooritusele on nõutav registreerimine ÕIS’is, klikates enda andmete lehel kordussooritused. Kordussooritus (OF) tasulisel õppekohal maksab 20 EUR. Riigi finantseeritaval õppekohal on õppuritele kordussooritused tasuta.

Küsimus 5

Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?

Vastus

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes on kõrgkooli sisse astunud 2013/2014.õa või hiljem, kelle perekonna (täpsem määratlus www.itcollege.ee) kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 329€ ning kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid täies mahus (100%) semestrite lõikes kumulatiivselt. I semestril on õppetoetuse taotlemisel piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine aga teisel peab see olema juba 30 EAP või siis kumulatiivselt semestrite kohta kokku 30 EAP * eelnevad semestrid. Taotlus tuleb esitada riigiportaalis www.eesti.ee ja seda saab esitada kogu semestri vältel.

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas 19 EAPd ja teise semestri lõpuks 28 EAPd? Kui suur on teile esitatav arve?

Vastus

Aasta lõpuks tuleb õppekulusid hüvitada 7 EAP eest. Esitatav arve on 350 EUR.Viited

IT Projektide juhtimine (Tiina Seeman)[1]


Mediawiki - Help Formatting[2]