User:Arasta

From ICO wiki
Revision as of 18:33, 18 October 2016 by Arasta (talk | contribs)

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Arnika Rästa

Esitamise kuupäev: 18. oktoober 2016

Essee

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?

Vastus:

Küsimus 5

Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult) Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?

Vastus:

Eeldused:

  • tudeng on kõrgkooli sisse astunud 2013/14 õppeaastal või hiljem
  • tudengi pere sissetulek ühe pereliikme kohta võib olla kuni 329 eurot (pereliikmed on kuni 24-aastase tudengi vanemad, alaealised õed, vennad, poolõed ja poolvennad)
  • tudeng peab õppima täiskoormusega õppes ja täitma õppekava täies mahus. Esimesel semestril piisab ainult täiskoormusega õppest


Toetuse suurus sõltub pereliikme keskmisest sissetulekust, mis arvutatakse õppeaastale eelneval kalendriaastal tuludeklaratsioonis deklareeritud tulu alusel.

Toetuse saamiseks peab tudeng täitma semestri jooksul taotluse lehel https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/haridus_ja_teadus/vajaduspohise_oppetoetuse_taotlus Sisse saab logida ID-kaardi, Mobiil ID või panga kaudu.

Minimaalselt võib olla õppeaasta jooksul 54 EAP-d, sest EAP-de arvestus on kumulatiivne. 54 EAP-d on väikseim maht EAP-sid mille pealt ei pea maksma. [1]

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb tasuta õppides õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas 23 EAPd ja teise semestri lõpuks 27 EAPd? Kui suur on teile esitatav arve?

Vastus:

23+27=50 EAPd õppeaasta peale

Ühe semestri minimaalne EAPde maht on 27, kumulatiivselt teeb see õppeaasta lõpuks 54 EAPd

54-50=4 EAP eest peab maksma, üks EAP maksab 50€ ehk kokku tuleb õppeaasta lõpus maksta 4*50=200€


Viited