User:Atulpahh

From ICO wiki
Revision as of 15:34, 16 October 2016 by Atulpahh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Aleksandr Tulpahh

Kood: 10163128

Esitamise kuupäev: 16. oktoober 2016

Essee

Vaatasin läbi vajalikud loengud ja avastasin enda jaoks palju huvitavat informatsiooni igast loengust.

Esimesest loengust [1] sain teada kõike, mis on vaja esmaskursuslasele. Tegelikult ma käisin kohal esimesel loengul, aga igaks juhuks vaatasin veel kord läbi. Tänu sellele loengule ma valisin õppeained, deklareerisin neid ÕISis. Praegu ma väga tihti vaatan Echo360 loengute salvestusi. See oli väga kasulik ja tähtis loeng esmakursuslasele.

Teisest loengust [2] sain teada, et tuleb vältida õlu joomist. Vähemalt ei maksa juua liiga palju. Samuti saan hästi tema esimesest õppetunnist aru. Mul olid ka kunagi probleemid akadeemilise bürokraatiaga. Olen temaga ka nõus selles, et tuleb väga hoolega mõelda seda, mida meile õpetatakse. On tähtis aru sada, miks ja mida meile õpetatakse. Igas ülikoolis on mõttetud ained - sellega ma olen täiesti nõus. Aga tuleb ka sellest kasu saada. Arhitekti töö on mulle juba tuttav, tegelikult see on minu tööülesannetega sarnane. Sellest mul oli juba ettekujutus.

Kolmandast loengust [3] sain teada, kuidas on võimalik ettevõtet luua. Kui raske see võib olla ja kui tähtis sinu töökogemus selles on, kui tähtis on hea idee ja sihikindlustus. Suhtlemise oskus on väga oluline. Hea meeskond on ka tähtis. Antud juhul oli palju reisimist ja väga palju suhtlemist.

Neljandast loengust [4] ma sain teada, et varem oli võimalik Eestis hea raha teenida arvutite kokkupanemise eest. Tarkvara eest keegi ei maksnud. Tänapäeval see olukord on radikaalselt muutunud. Ise, näiteks, ma kasutan ainult legaalset tarkvarat. Süsadminid on laisad ja sellepärast teevad enda tööd hästi ja selliselt, et ei pea käsitsi väga palju tegema. Kui ettevõttes on mitu süsadministraatorit, siis nad peavad omavahel kokku leppima, kes ja mille eest vastutab.

Viiendast loengust [5] ma sain teada Eesti IT tööturust. Ausalt öeldes see teema minu jaoks on hästi tuttav ja ma ei saanud teada midagi uut. Ma olen töötanud Eestis IT firmades juba mitu aastat, siis umbes kaks aastat ma olen töötanud välismaal ja praegu ma tulin tagasi ja töötan jälle keskmise suuruse ettevõttes. See. mis oli öeldud välismaalt, mulle on ka hästi tuttav, sest olen töötanud välismaal ja enne välismaale minekut ma tegin suurt ettevalmistustööd.

Kuuendast loengust [6] ma sain teada EMTA tööst ja andmete analüüsi vajalikusest. Andmeanalüüs on vajalik, sest objektiivsed otsused saavad toetuda ainult andmeanalüüsile, muidu ei ole aega tegeleda kõike ja kõigiga. Andmeanalüüs annab teadmisi, millega tegeleda ja kust saab suurema kasu, ja millest loobuda.

Seitsmendast loengust [7] ma sain teda Eesti küberkaitsest. See teema on väga huvitav. Ma tahaksin ka küberkaitset õppida. Kahju, et see on tasuline. Ma saan aru, kui aktuaalne see on tänapäeval. Praegune kübermaailm areneb väga kiiresti ja on vaja seda kaitsta - paljud kiritegelased on kolinud kübermaailma. Sain teada ka, kuidas arenesid Eestis digitaalne allkiri ja e-valimised.

Kaheksandast loengust [8] ma sain teada turundusest ja selle tähtsusest. Brändil on väga suur tähtsus ja mõju. Võib juhtuda nii, et toote on hea, aga müügiga ei õnnestu üldse. Tuleb mõelda ka turundusest. Reklaam tänapäeval aitab müüa. Lektor rääkis ka kommunikatsiooni tähtsusest. Olen temaga täiesti nõus. Meie ajal on nii palju suhtlemist, seda peab kindlasti oskama.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha? Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha? Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine? Mis on tähtajad? Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohalkohal? Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?

Vastus

Õigus kordussoorituseks (arvestus, eksam) kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestrist. Õppejõul on õigus anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine on kordussooritusele lubamise eelduseks. [9] Kordussooritamiseks tuleb kokku leppida õppejõuga. [10] Koordussooritusele registreerimine toimub ÕIS süüsteemis. Registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva. [11] RF õppekohal ei pea maksma. [12] OF õppekohal tuleb maksta 20€. [13]

Küsimus 5

Millised eeldused peavad olema täidetud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks ja millest sõltub toetuse suurus? Mida peab toetuse saamiseks tegema? (Vastake kokkuvõtlikult) Mis on minimaalne ainepunkide arv semestris õppetoetuse saamiseks?

Vastus

Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab kõigile kolmele alljärgnevale tingimusele:

  • … kes on kõrgkooli sisse astunud 2013/14. õa või hiljem;
  • … kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 329 eurot;
  • … kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid täies mahus (100%), kusjuures õppemahu arvestus on semestrite lõikes kumulatiivne. Esimesel semestril õppetoetuse taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse nõude täitmine.

Toetuse suurus sõltub üliõpilase keskmisest sissetulekust pereliikme kohta.

Toetuse saamiseks tudeng esitab taotlus riigiportaalis www.eesti.ee.[14]

Esimesel semestril on piisavalt täita täiskoormuse nõude ja järgmistes semestrites minimaalne punktide arv on 30 EAP. [15]

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas X EAPd ja teise semestri lõpuks Y EAPd? Kui suur on teile esitatav arve? X ja Y väärtused võtke allpool olevast tabelist selliselt, et X väärtus vastab teie üliõpilaskoodi eelviimasele numbrile ja Y üliõpilaskoodi viimasele numbrile.

Vastus

Vastavalt minu koodile 10163128: X=21 ja Y=27

Õppekulude osalise hüvitamise kohustuse tekkimise aluseks oleva õppekava täies mahus täitmise määr on vastavalt Eesti Infotehnoloogia Kolledži nõukogu otsusele (protokoll nr 3C-1/13-2, 27.02.2013) 2016/2017 õppeaastal 27 EAP semestris ja õppekulude osalise hüvitamise määr on 50€ 1 EAP kohta. [16]

Järelikult:

27-21+54-27-21=12EAP ulatuses tuleb õppekulud osaliselt hüvitada
12*50=600€ - esitatav arve

Viited