User:Cliebert: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 17: Line 17:


===Vastus===
===Vastus===
......
Teisel õppeaastal on võimalik minna akadeemilisele puhkusele kõigi esimese õppeaasta võimaluste puhul(tervislikud põhjused, sõjavägi, lapse hooldamine) ja lisana muudel põhjustel. Akadeemilise puhkuse saamiseks tuleb esitada avaldus rektori nimele, mis vormistatakse rektori käskkirjaga. Maksimaalne ühekordne akateemiline puhkus on 3 aastat, mida on võimalik taotleda lapse hooldamiseks. Puhkus lõpetatakse automaatselt, juhul kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust oma puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks. Puhkust varasemat lõpetamist saab taotleda avaldusega rektori nimele. Ainult üliõpilane, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks, on õigus deklareerida õppeaineid, seda vastava kirjaliku taotlusega õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks. Jah, kõigil puhkusel olevatel üliõpilastel on õigus sooritada eksameid ja arvestusi.

Revision as of 21:13, 12 October 2011

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Chris Liebert
Esitamise kuupäev: _______

Essee

Essee tekst.....

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Eksami mittesooritamisel tuleb teha järeleksam. Korduseksamit on võimalik sooritada kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. Eksami uuesti sooritamiseks tuleb kokkuleppida vastava õppejõuga, kes võib anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine on korduseksamile lubamise eelduseks. Järeleksamiks registreerimiseks tuleb minna õppeosakonda või saata õppekonsultandile e-post. Kordussooritusele on võimalik registreeruda kordussooritusest üle-eelmise tööpäeva lõpuni. Eksami kordussoorituse tasu riigieelarvelisele tudengile puudub, küll aga riigieelarvevälisele tudengile määratakse see rektori käskkirjaga.

Küsimus 5

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kuidas toimub puhkuse varasem lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Teisel õppeaastal on võimalik minna akadeemilisele puhkusele kõigi esimese õppeaasta võimaluste puhul(tervislikud põhjused, sõjavägi, lapse hooldamine) ja lisana muudel põhjustel. Akadeemilise puhkuse saamiseks tuleb esitada avaldus rektori nimele, mis vormistatakse rektori käskkirjaga. Maksimaalne ühekordne akateemiline puhkus on 3 aastat, mida on võimalik taotleda lapse hooldamiseks. Puhkus lõpetatakse automaatselt, juhul kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust oma puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks. Puhkust varasemat lõpetamist saab taotleda avaldusega rektori nimele. Ainult üliõpilane, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks, on õigus deklareerida õppeaineid, seda vastava kirjaliku taotlusega õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks. Jah, kõigil puhkusel olevatel üliõpilastel on õigus sooritada eksameid ja arvestusi.