User:Edmund

From ICO wiki
Revision as of 17:24, 8 July 2019 by Edmund (talk | contribs) (kiirsuhtlus)

Edmund Laugasson

eesti keeles

kiirsuhtlus

teised suhtlusviisid


Kasutajat ei ole vaja näiteks Jitsi Meet puhul ja see ka veebipõhine. Jitsi Meet olemas ka IT Kolledži serveris https://meet.itcollege.ee/

kontaktid

  • e-post: edmund punkt laugasson ätt itcollege punkt ee
  • ruum 516 (5.korrus)
  • sisetelefon 842
  • telefon laual +3726285842
  • telefon taskus +3725280479

pilveketaste jagamiseks

Google Drive: edmund punkt laugasson ätt gmail punkt com
MS OneDrive: edmund ätt itcollege punkt ee

PGP

Võimalus saata krüpteeritud e-kiri:
edmund punkt laugasson ätt itcollege punkt ee
sõrmejälg: 7D7B 1449 2E2D E9BC F689 94C6 69FC 0D99 1365 423C
(otsida avalikest võtmeserveritest)
NB! Krüpteerimata e-kiri on sisuliselt avalik kiri!

Kontakti leidmine

Tasub helistada kui e-postile, kiirsuhtlusele vastata ei ole jõudnud. Üldiselt kui ülikoolis olen siis on lisaks tundidele veel tudengitega kohtumised. Tasub ka ÕIS'ist (Õppeinfosüsteem) uurida, mis ruumis minu tunnid toimuvad ja sealt võib ka mind kätte saada. Üldiselt on telefon hääletu peal tundide, vahetundide ajal ja seetõttu ei pruugi olla võimalik telefoni teel kätte saada sel ajal. Teinekord kui on tunnivälisel ajal tudengitega kohtumised siis telefon on endiselt hääletu peal. Seetõttu leiab mind üles ruumidest kus tunnid on toimunud või ka minu kabinetist.

Diplomitöö

info koguneb siin

in English

instant messaging

other communication ways

E.g. no user needed in case of Jitsi Meet and it is also web-based. Jitsi Meet exist also at IT College server https://meet.itcollege.ee/

contacts

  • e-mail: edmund dot laugasson specialsign itcollege dot ee
  • room 516 (5th floor)
  • internal phone 842
  • phone on the desk +3726285842
  • phone in the pocket +3725280479

for sharing of cloud storage

Google Drive: edmund dot laugasson specialsign gmail dot com
MS OneDrive: edmund specialsign itcollege dot ee

PGP

An option to send encrypted e-mail:
edmund dot laugasson att itcollege dot ee
fingerprint: 7D7B 1449 2E2D E9BC F689 94C6 69FC 0D99 1365 423C
(search from public key servers)
NB! Unencrypted e-mail is basically public one!

Finding a contact

It is worth to call if I haven't responded to e-mail, instant messaging. Usually when I am in university then there are also meetings with students in addition to lessons. Also there can be checked from SIS (Study Information System) in which room I have lessons and it may be possible to reach me there. Usually the phone is muted during lectures, breaks and therefore reaching by phone might not possible. Also during meetings outside lecture time the phone might be still muted. Therefore it would be possible to reach me from rooms I had lectures or my office.

Diploma thesis

information collected here - most of still in Estonian - please use machine translation (e.g. Google Translate). Will be hopefully in time translated also into English.