User:ILebedev

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Quest 1 (5p)

Loo skript, mis paigaldab ntp teenuse ja seab serveriks ntp.eenet.ee

#!/bin/bash
#installeerin ntp teenuse, vastated promptides yes
#Lisan "server ntp.eenet.ee" ntp confi faili lõppu
#teeb teenusele restardi
export LC=ALL_C
sudo apt-get -y install ntp
echo "server ntp.eenet.ee" >> /etc/ntp.conf
service ntp restart

Quest 4

Teha skript, mis saab käsurea parameetrina ühe stringidest MD5, Blowfish, SHA256, SHA512 ja leiab üles kõik kasutajad, kellede parooliräsi on antud algoritmiga räsitud.

#!/bin/bash
# Imre Lebedev - A22
if [ $1 = "MD5" ] 
then
	getent shadow | grep '\$1\$' > /dev/null
	if [ $? = 0 ] 
	then
		echo "MD5'ga krüpteeritud kasutajad on:"
		getent shadow | grep '\$1$\' > /etc/proov/proov
		cut -d":" -f1 /etc/proov
		
	fi
	
elif [ $1 = "Blowfish" ] 
then
	getent shadow | grep '\$2y\$' > /dev/null
	if [ $? = 0 ] 
	then
		echo "Blowfish'ga krüpteeritud kasutajad on:"
		getent shadow | grep '\$2y\$' > /etc/proov/proov
		cut -d":" -f1 /etc/proov
		
	fi
	
elif [ $1 = "SHA-256" ]
then 
	getent shadow | grep '\$5\$' > /dev/null
	if [ $? = 0 ] 
	then
		echo "Blowfish'ga krüpteeritud kasutajad on:"
		getent shadow | grep '\$5\$' > /etc/proov/proov
		cut -d":" -f1 /etc/proov
		
	fi

elif [ $1 = "SHA-512" ]
then 
	getent shadow | grep '\$6\$' > /dev/null
	if [ $? = 0 ] 
	then
		echo "Blowfish'ga krüpteeritud kasutajad on:"
		getent shadow | grep '\$6\$' > /etc/proov/proov
		cut -d":" -f1 /etc/proov
	
	fi
else 
	echo "Sisesta algoritm järgmiselt:"
	echo "./quest2014.sh [Algoritm]"
	echo "Algoritmi valikud : SHA-512 : SHA-256 : Blowfish ; MD5"
	exit 1
fi