User:Ilukas: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
 
(20 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:


= I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus aine arvestustöö =
= I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus aine arvestustöö =
[[Category:Erialatutvustus 2016 (Päevaõpe)]]


Autor: Ingvar Lukas
Autor:


Esitamise kuupäev: dd/mm/yyyy
Esitamise kuupäev: 17/10/2016
 
== Õpingukorralduse küsimuste vastused ==
=== Küsimus A ===
 
''Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha?''
 
Kordussoorituse õigus kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestrist. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/ Õppekorralduse eeskiri 5.2.12]</ref>
 
 
''Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha?''
 
Kordussoorituse tegemise tingimused määrab antud õppeaine programm. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/ Õppekorralduse eeskiri 5.3.2]</ref>
 
 
''Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine?''
 
Kordussooritusele peab registreerima ÕIS-is. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/ Õppekorralduse eeskiri 5.2.8]</ref>
 
 
''Mis on tähtajad?''
 
 
 
 
''Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohal?''
 
Riigi finantseeritaval õppekohal olemine on tudengile tasuta. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/ Õppekorralduse eeskiri 1.4.5]</ref>
 
 
''Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?''
 
Tasulisel õppekohal olemine maksab tudengile 85€ semestri registreerimistasu, millele lisandub 40€ iga ainepunkti eest. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/finantsinfo/ Finantsinfo]</ref>
 
=== Küsimus 1 ===
 
''Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava?''
 
Õppekava vahetamise taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 1 tööpäev enne semestri punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda rektori nimele kirjaliku avaldus. Lisaks tuleb avaldusele panna nimekiri sooritustest, mille arvestamist uue õppekava osana soovitakse. <ref> [http://www.itcollege.ee/sisseastujale/sisseastumistingimused/vastuvotueeskiri/#Akad%20liikumine Vastuvõtueeskiri 5.2.1]</ref>
 
 
''Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada?''
 
 
''Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)?''
 
=== Ülesanne ===
 
''Kui mitme EAP ulatuses tuleb tasuta õppides õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas 19 EAPd ja teise semestri lõpuks 19 EAPd? Kui suur on teile esitatav arve?''
 
== Essee ==


== Viited ==
== Viited ==
{{Reflist}}
{{Reflist}}

Latest revision as of 12:21, 28 May 2017

I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus aine arvestustöö

Autor:

Esitamise kuupäev: 17/10/2016

Viited