User:Ilukas: Difference between revisions

From ICO wiki
Jump to navigationJump to search
Line 46: Line 46:


''Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada?''
''Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada?''
Kõik tudengi poolt täidetavas õppekavas olevad kohustuslikud ained ja õppekavas ettenähtud mahus valikaineid. Tegemata jäänud valikaineid ei pea tingimata sooritama, kui valikainete EAP maht on täidetud. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/ Vastuvõtueeskiri 1.3.6]</ref>
Kõik tudengi poolt täidetavas õppekavas olevad kohustuslikud ained ja õppekavas ettenähtud mahus valikaineid. Tegemata jäänud valikaineid ei pea tingimata sooritama, kui valikainete EAP maht on täidetud. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/ Õppekorralduse eeskiri 1.3.6]</ref>


''Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)?''
''Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)?''
Deklareerides aineid üle õppekavas ette nähtud mahu (180 EAP), tuleb üliõpilasel tasuda 50 € EAP kohta.<ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/kkk/korgharidusreform-kkk/#Teine Kõrgharidusreform (KKK)]</ref> Sealjuures üliõpilasel, kes lõpetab õpingud nominaalajaga, on õigus avalduse alusel taotleda õppemaksu tagastamist 180 EAP ületavate EAPde eest kuni 30 EAP ulatuses. <ref> [http://www.itcollege.ee/tudengile/eeskirjad-ja-juhendid/oppekorraldus-eeskiri/ Õppekorralduse eeskiri 3.1.8]</ref>


=== Ülesanne ===
=== Ülesanne ===

Revision as of 11:23, 20 September 2016

I020 Õpingukorraldus ja erialatutvustus aine arvestustöö

Autor: Ingvar Lukas

Esitamise kuupäev: dd/mm/yyyy

Õpingukorralduse küsimuste vastused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kaua on võimalik eksamit järele teha?

Kordussoorituse õigus kehtib ülejärgmise semestri punase joone päevani arvates aine õpetamissemestrist. [1]


Kellega kokku leppida, et kordussooritust teha?

Kordussoorituse tegemise tingimused määrab antud õppeaine programm. [2]


Kuidas toimub kordussooritusele registreerimine?

Kordussooritusele peab registreerima ÕIS-is. [3]


Mis on tähtajad?

Registreerumise ja soorituse vahele peab jääma vähemalt 2 tööpäeva. [4]


Kui palju maksab, kui oled riigi finantseeritaval (RF) õppekohal?

Riigi finantseeritaval õppekohal olemine on tudengile tasuta. [5]


Kui palju maksab, kui oled tasulisel (OF) õppekohal?

Tasulisel õppekohal olemine maksab tudengile 85€ semestri registreerimistasu, millele lisandub 40€ iga ainepunkti eest. [6]

Küsimus 1

Teisel või kolmandal õppeaastal avastad, et teine õppekava sobib paremini ja sa otsustad õppekava vahetada. Millised on tegevused ja mis ajaks tuleb need teha, et vahetada õppekava?

Õppekava vahetamise taotlemiseks tuleb esitada hiljemalt 1 tööpäev enne semestri punase joone päeva IT Kolledži õppeosakonda rektori nimele kirjaliku avaldus. Lisaks tuleb avaldusele panna nimekiri sooritustest, mille arvestamist uue õppekava osana soovitakse. [7]


Kas deklareeritud, kuid tegemata jäänud valikaine tuleb kolledži lõpetamiseks tingimata sooritada? Kõik tudengi poolt täidetavas õppekavas olevad kohustuslikud ained ja õppekavas ettenähtud mahus valikaineid. Tegemata jäänud valikaineid ei pea tingimata sooritama, kui valikainete EAP maht on täidetud. [8]

Millega pean arvestama, deklareerides valikaineid üle õppekavas ette nähtud mahu (sh. deklareeritud, kuid sooritamata jäänud valikained)? Deklareerides aineid üle õppekavas ette nähtud mahu (180 EAP), tuleb üliõpilasel tasuda 50 € EAP kohta.[9] Sealjuures üliõpilasel, kes lõpetab õpingud nominaalajaga, on õigus avalduse alusel taotleda õppemaksu tagastamist 180 EAP ületavate EAPde eest kuni 30 EAP ulatuses. [10]

Ülesanne

Kui mitme EAP ulatuses tuleb tasuta õppides õppekulud osaliselt hüvitada aasta lõpuks, kui esimese semestri lõpuks on olemas 19 EAPd ja teise semestri lõpuks 19 EAPd? Kui suur on teile esitatav arve?

IT Kolledžis on seatud õppekava täies mahus täitmise määraks 27 EAP semestris; kui semestris koguneb kumulatiivselt vähem kui 27 EAP, tuleb sooritamata jäänud EAP-de arvelt õppekulud osaliselt hüvitada. Täiskoormusega õppes püsimiseks on vaja koguda igal õppeaastal kumulatiivselt vähemalt 45 EAP. Täiskoormusega tudengina õppekava täies mahus mitte täitmise eest esitatakse järgmise semestri alguses (vastavalt märtsis ja oktoobris) ÕIS-i kaudu elektroonne arve EAP-de eest, mille võrra on jäänud õppekava täies mahus täitmata. Õppekulude osalise hüvitamise määr on 50 € 1 EAP kohta. [11]

Seega, kogudes esimesel semestril 19 EAP, jääb täiest mahust puudu 27-19 = 8 EAP, peale mida tuleb arve 50 * 8 = 400€. Et teisel semestril enam mitte maksta, oleks vaja koguda kokku vähemalt 45 EAP. Aga kuna peale teist semestrit on koos 19 + 19 = 38 EAP, jääb täiest mahust puudu 45 - 38 = 7 EAP, peale mida tuleb arve 50 * 7 = 350€. Seega, esimese aasta jooksul tuleb tasuda kokku 400+350 = 750€.

Essee

Viited