User:Kjogi

From ICO wiki
Revision as of 11:21, 24 May 2011 by Kjogi (talk | contribs) (→‎Quest10.2)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Quest10.1

#!/bin/bash
#Autor: Kalev Jõgi
#Rühm: A22
#Versioon: 1.0
#Kuupäev: 20.05.2011

# Kontrollime, kas varunduse kaust on olemas, kui pole, siis loome
if [ -e /var/varukoopiad ]; then
 echo "Varukoopiate kataloog on olemas"
else
 echo "Loome varukoopiate kataloogi"
 mkdir /var/varukoopiad
fi

# Teeme varukoopia
NOW=$(date +"%d%b%y")
HOST=$HOSTNAME
FILENAME=$NOW"-mysql-"$HOST".sql"
mysqldump --user=root --password=kalev -A > /var/varukoopiad/$FILENAME

# Kontrollime, kas varukoopia tegemine õnnestus, kui õnnestus,
# siis pakime koopiafaili kokku
if [ -e /var/varukoopiad/$FILENAME ]; then
 echo "Varukoopia tegemine õnnestus"
 gzip /var/varukoopiad/$FILENAME
else
 echo "Varukoopia tegemine ei õnnestunud"
fi

Quest10.2

#!/usr/bin/python
#-*- encoding: utf-8 -*-
#Autor: Kalev Jõgi
#Rühm: A22
#Versioon: 1.0
#Kuupäev: 24.05.2011

import os
import shutil
import time

sourcepath = '/var/abdata'
destpath = '/var/varukoopiad'
sourcefiles = os.listdir(sourcepath)

#Kontrollime, kas varunduskaust on olemas ja kui ei ole,
#siis loome selle
if os.path.exists('/var/varukoopiad'):
	print 'Varukoopia kaust on olemas'
else:
	print 'Loome varukoopia kausta'
	os.mkdir('/var/varukoopiad')

#Kopeerime varukoopiafailid AB serverist Varundusserverisse
for filename in sourcefiles:
	fullfilename = os.path.join(sourcepath, filename)
	if (os.path.isfile(fullfilename)):
		shutil.copy(fullfilename, destpath)
print 'Varukoopiad AB serverist varundusserverisse kopeeritud'

#Kustutame AB serverist varukoopiad, mis on vanemad kui 1 kuu
now = time.time()
for fname in sourcefiles:
	ffname = os.path.join(sourcepath, fname)
	if os.stat(ffname).st_mtime < now - 30 * 86400:
		if os.path.isfile(f):
			os.remove(ffname)
		print 'Vanad varukoopiad kustutatud'