Difference between revisions of "User:Krkivima"

From ICO wiki
Line 10: Line 10:
 
Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?  
 
Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?  
 
===Vastus===
 
===Vastus===
  Arvestuse läbikukkumisel tuleb registreerida järelarvestusele ja maksta nõutav tasu. <br>
+
  Arvestuse läbikukkumisel tuleb registreerida järelarvestusele ja maksta nõutav tasu.<br>
 
Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid.<br>
 
Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid.<br>
 
  Arvestuse tegemiseks tuleb kokku leppida õppejõuga selle tegemise tingimustes.<br>
 
  Arvestuse tegemiseks tuleb kokku leppida õppejõuga selle tegemise tingimustes.<br>
  Järelarvestusele tuleb registreeruda õppeosakonnas ja tasuda rektori käskkirjaga kehtestatud tasu(Juhul, kui oled REV kohal) hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast. <br>
+
  Järelarvestusele tuleb registreeruda õppeosakonnas ja tasuda rektori käskkirjaga kehtestatud tasu(Juhul, kui oled REV kohal) hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast.<br>
  Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. <br>
+
  Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.<br>
  Riigieelarvelisel kohal on kordussooritused tasuta. <br>
+
  Riigieelarvelisel kohal on kordussooritused tasuta.<br>
 
  Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga, kui õpilane on riigieelarvevälisel kohal
 
  Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga, kui õpilane on riigieelarvevälisel kohal
  

Revision as of 21:15, 18 October 2011

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Kristian Kivimägi
Esitamise kuupäev: 18. oktoober 2011

Essee

Siia tuleb essee tekst. Esimesest loengust sain teada ...

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Arvestuse läbikukkumisel tuleb registreerida järelarvestusele ja maksta nõutav tasu.

Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid.

Arvestuse tegemiseks tuleb kokku leppida õppejõuga selle tegemise tingimustes.
Järelarvestusele tuleb registreeruda õppeosakonnas ja tasuda rektori käskkirjaga kehtestatud tasu(Juhul, kui oled REV kohal) hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast.
Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.
Riigieelarvelisel kohal on kordussooritused tasuta.
Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga, kui õpilane on riigieelarvevälisel kohal

Küsimus 5

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kuidas toimub puhkuse varasem lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel, tervislikel põhjustel, lapse hooldamiseks-kuni lapse kolme aastaseks saamiseni ja muudel põhjustel.
Akadeemilist puhkust taotletakse avaldusega rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga. Tervislikel põhjustel lisab üliõpilane meditsiiniasutuse tõendi, kus on märgitud arsti soovitus akadeemilise puhkuse osas ja akadeemilise puhkuse soovitatav periood. Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel lisatakse kutse kaitseväe tegevteenistusse. Lapse hooldamiseks peab üliõpilane lisama lapse sünnitunnistuse.
Maksimaalne puhkuse aeg on 3 aastat, kui üliõpilane esitas avalduse lapse hooldamiseks
Kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.
Puhkuse katkestamist taotletakse avaldusega rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga.
Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.
Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid.