User:Lalaane

From ICO wiki
Revision as of 00:37, 29 October 2012 by Lalaane (talk | contribs) (Created page with 'Küsimus B Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kui õppur ei saanud eksamil positiivset tulemust, võib ta sooritada korduseksami kahe semest…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Küsimus B

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha?

Kui õppur ei saanud eksamil positiivset tulemust, võib ta sooritada korduseksami kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu, kusjuures õppejõul on õigus anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine on korduseksamile lubamise eelduseks. Eksamid ja arvestused peavad olema sooritatud vastava eksamisessiooni lõpupäevaks. Eksamil läbi kukkudes on võimalik teha kuni kaks kordussooritust.

Kellega kokkuleppida, et eksamit teha?

Korduseksamile registreerimine toimub õppeosakonnas. Kordussooritusele registreerimise ja toimumise vahele peab jääma vähemalt 1 tööpäev.

Kuidas toimub järeleksamile registreerimine?

Kordussooritusele/ järeleksamile saab end registreerida õppeosakonnas või saata digitaalselt allkirjastatud e-kirjaga avaldus õppekonsultandi e-posti aadressile või “Out of Office”-teate korral asendajale.

Mis on tähtajad?

Korduseksami õigus kehtib 2 semestri jooksul (vastava semestri lõpuni) pärast aine õpetamissemestri lõppu. Tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.

Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? 

Kui õpid RE õppekohal on kordussooritus tasuta.

Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal? Kui õpid REV õppekohalmaksab kordussooritus 14,2 €.


Küsimus 5

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal?

Üliõpilastel on võimalik taotleda akadeemilist puhkust: Tervislikel põhjustel kuni kaheks aastaks; Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel kuni aastaks; Lapse hooldamiseks kuni lapse 3 aastaseks saamiseni; Muudel põhjustel kuni aastaks.

Mis tegevused tuleb selleks teha?

Akadeemilise puhkuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga. Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada meditsiiniasutuse tõend, kus on märgitud arsti soovitus akadeemilise puhkuse osas ja akadeemilise puhkuse soovitatav periood. Lapse hooldamise eesmärgil esitatud avaldsele peab lisama lapse sünnitunnistuse.

Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? 

Maksimaalne puhkuse aeg on kuni 3 aastat.

Kuidas toimub puhkuse lõpetamine?

Kui üliõpilane ei ole hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitanud avaldust akadeemilise puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, lõpetatakse see automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja üliõpilane eksmatrikuleeritakse õpingutest mitteosavõtu tõttu.

Kuidas toimub puhkuse varasem lõpetamine?

Akadeemilise puhkuse katkestamist taotletakse avaldusega rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga.

Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid?

Õppeaineid saavad deklareerida vaid need õppurid, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamise eesmärgil esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks.

Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi? 

Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid. Muud IT Kolledži poolsed õppeteenuse osutamise kohustused on akadeemilise puhkuse ajaks peatatud.