User:Maleppik

From ICO wiki
Revision as of 22:33, 17 October 2011 by Maleppik (talk | contribs) (Erialatutvustuse aine arvestustöö)

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Martin Leppik
Esitamise kuupäev: 18. september 2011

Essee

Essee arvestatud.

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Pärast arvestusel läbikukkumist loen õppekorralduse eeskirjast, kas ja millistel tingimustel on võimalik teha kordusarvestust, kui seda varem polnud teinud. Sealt leian, et arvestust on võimalik teha kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Arvestust tuleb kokkuleppida õppeosakonnas vastava õppejõuga, kes reeglina eeldab kordusarvestuses õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid. Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Õppur peab olema arvestusele registreerunud ja kordussoorituse korral tasunud punktis 5.2.7. toodud tasu hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast. Kordusarvestused on tasulised, v.a riigieelarvelisel õppekohalõppivatel üliõpilastel. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga, mis on vastavalt 13 eurot, mida tuleb tasuda arveldusarvele, mille andmed leiab ITK kodulehelt.

Küsimus 3

Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad?

Vastus

Siia tuleb varsti vastus.