User:Mapalm

From ICO wiki
Revision as of 18:40, 16 October 2011 by Mapalm (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search


Erialatutvustus 2011 - Matis Palm == Õpingukorralduse küsimused

==

Küsimus A

   Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal? 

1.)Kui õppur ei saanud eksamil positiivset tulemust, võib ta sooritada korduseksami kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu, kusjuures õppejõul on õigus anda täiendavaid ülesandeid, mille täitmine on korduseksamile lubamise eelduseks. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.2.)Tuleb kokku leppida õppejõuga ja 3.) aeg kinni panna õppeosakonnas eksamile registreerimiseks. 4.)Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. 5.)Korduseksamid ja -arvestused on tasulised, v.a riigieelarvelisel õppekohalõppivatel üliõpilastel. Tasu suurus kehtestatakse rektori käskkirjaga.

Küsimus 3

   Sul on olemas varasem töökogemus, mida sa tahad kasutada õppeainete arvestamisel (VÕTA). Millised on tegevused? Millised on tähtajad? 

Tuleb esitada IT Kolledži õppeosakonnale hiljemalt 10-ndal tööpäeval enne punase joone päeva vormikohane taotlus koos vajalike lisadega (sh maksekorralduse koopia ). Taotlus peab olema korrektne ja täielik ning esitatud õigeaegselt.Taotluses peab sisalduma eelnevat haridust tõendavad dokumendid.