User:Mmeos

From ICO wiki

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Mehis Meos

Rühm: ISa 12 - IT-süsteemide administreerimine

Esitamise kuupäev: 18. oktoober 2011

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus B

Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Kui õpilane on arvestuse läbi kukkunud, on tal õigus teha kordusarvestust, seda kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani. Enne arvestust on vaja end õppeosakonnas registreerida (saab regristreerida ka e-posti teel). Regristreerimisel tuleb esitada ka maksekorraldus järelarvestuse sooritamiseks REV kohal õppival õpilasel. Re kohal õppivale õpilasele on järelarvestus tasuta. Õpilane peab olema end kordusarvestuseks ettevalmistanud ja selle tagab õppejõud (kellega tuleb ka kokkuleppida et arvestust teha), kellel on õigus anda talle piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid. Järelarvestuse tähtajad määrab õppejõud vastavalt õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakava järgi.


Küsimus 5

Millised võimalused on minna akadeemilisele puhkusele teisel õppeaastal? Mis tegevused tuleb selleks teha? Kui pikk on maksimaalne puhkuse aeg? Kuidas toimub puhkuse lõpetamine? Kuidas toimub puhkuse varasem lõpetamine? Kas puhkuse ajal saab deklareerida õppeaineid? Kas saab teha järele eksameid ja arvestusi?

Vastus

Akadeemilisel puhkusele mineja peab kuuluma ITK üliõpilaste nimekirja. Akadeemilist puhkust taotletakse avaldusega rektori nimele ja vormistatakse rektori käskkirjaga. Puhkuse aeg sõltub põhjusest, näiteks tervislikel põhjustel on võimalik saada puhkust kuni kaheks aastaks, ajateenistuse läbimisetarvis antakse puhkust kuni üks aasta ja lapsehooldamiseks saab samuti puhkust seni kuni laps jõuab kolmanda eluaastani. Eespool toodud näited on põhjused, mispuhul lubatakse õpilane mistahes ajal akadeemilisele puhkusele õppeaasta vältel. Teistel põhjustel aga saab puhkust kuni üheks aastaks max. ja saab puhkusele minna alates teisest õppeaastast(mitte ennem), selleks tuleb esitada avaldus, mida on võimalik teha semestri punase joona päevani. Puhkuse lõpetamiseks TULEB õpilasel hiljemalt akadeemilise puhkuse lõpu kuupäevaks esitada avaldus puhkuse lõpetamiseks või pikendamiseks, kui seda ei tehta, lõpetatakse puhkus automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks ja õpilast ootab ees eksmatrikuleerimine. Kui õpilane soovib puhkust varem lõpetada, saab ta teha selleks vastava avalduse rektori nimele. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid. Muud IT Kolledži poolsed õppeteenuse osutamise kohustused on akadeemilise puhkuse ajaks peatatud. Üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks, muudel juhtudel seda õigust pole.