Difference between revisions of "User:Mpahk"

From ICO wiki
(Created page with '=Erialatutvustuse aine arvestustöö= Autor: Mardo Pahk<br> Esitamise kuupäev: 18. oktoober 2011 ==Õpingukorralduse küsimused== ===Küsimus A=== Kukkusid eksamil läbi. Kuid…')
 
 
Line 14: Line 14:
  
 
===Vastus===
 
===Vastus===
 +
[[Category:Erialatutvustus 2011]]
 
Võimalused on samad mis esimesel või kolmandal aastal, need ei muutu vastavalt aastale, sest akadeemiline puhkus on üheks või rohkemaks semestriks puudumine õppetööst. Maksimaalne puhkuse aeg on lapse hooldamiseks (kuni laps saab kolme aastaseks). Puhkuse lõpetamine toimub avalduse alusel või automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks. Puhkuse ajal ei saa deklareerida õppeaineid, välja arvatud  üliõpilased, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks. Neil on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid.
 
Võimalused on samad mis esimesel või kolmandal aastal, need ei muutu vastavalt aastale, sest akadeemiline puhkus on üheks või rohkemaks semestriks puudumine õppetööst. Maksimaalne puhkuse aeg on lapse hooldamiseks (kuni laps saab kolme aastaseks). Puhkuse lõpetamine toimub avalduse alusel või automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks. Puhkuse ajal ei saa deklareerida õppeaineid, välja arvatud  üliõpilased, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks. Neil on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid.

Latest revision as of 22:15, 18 October 2011

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Mardo Pahk
Esitamise kuupäev: 18. oktoober 2011

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus A

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Tudengil on õigus korduseksamile. See oleneb korduseksamile pääsemise tingimustest, mille määrav õppeaine programm tehakse õppuritele teatavaks õppetöö alustamisel. Õppur võib sooritada korduseksami kahe semestri jooksul pärast aine õpetamissemestri lõppu. Korduseksami aeg tuleb kokku leppida õppejõuga. Sellele registreerida saab õppeosakonnas või e-maili teel. Korduseksamite tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga. Riigieelarvelised (RE) kohad on riigi poolt finantseeritavad õppekohad. Riigieelarvevälise (REV) tasumäära kehtestab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) nõukogu ning need on kinnitatud rektori käskkirjaga.

Küsimus 5

Kukkusid eksamil läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik eksamit teha? Kellega kokkuleppida, et eksamit teha? Kuidas toimub järeleksamile registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastus

Võimalused on samad mis esimesel või kolmandal aastal, need ei muutu vastavalt aastale, sest akadeemiline puhkus on üheks või rohkemaks semestriks puudumine õppetööst. Maksimaalne puhkuse aeg on lapse hooldamiseks (kuni laps saab kolme aastaseks). Puhkuse lõpetamine toimub avalduse alusel või automaatselt akadeemilise puhkuse viimasele semestrile järgneva semestri punase joone päevaks. Puhkuse ajal ei saa deklareerida õppeaineid, välja arvatud üliõpilased, kes on akadeemilisel puhkusel lapse hooldamiseks. Neil on õigus osaleda õppetöös esitades ainete deklareerimiseks kirjaliku taotluse õppeosakonda hiljemalt semestri punase joone päevaks. Akadeemilise puhkuse ajal on lubatud sooritada arvestusi ja eksameid.