Difference between revisions of "User:Mtedrema"

From EIK wiki
(Vastus)
(Tudengi soovil kustutatud)
 
Line 1: Line 1:
=Erialatutvustuse aine arvestustöö=
 
Autor: Martin Tedremäe<br>
 
Esitamise kuupäev: 31. Oktoober 2012
 
  
==Essee==
 
Minule tulid need loengud kasuks, sain hea ettekujutluse mõnedest infotehnoloogia ametitest ning nende rollidest. Meeldis, et loenguid käisid
 
pidamas erinevad karakterid erinevatelt positsioonidelt. Loengutes oli ühiseid arvamusi ja erinevaid arvamusi vähe, sellest sai teha omasid järeldusi. Ühesõnaga meile tehti selgeks, et infotehnoloogias on väga palju erinevaid viise kuidas end tõestada ja mida arendada, mida tuleks uurida ning teada. Positiivne on see , et sai küsida küsimusi.
 
 
Esimene loeng oli sissejuhatus mis toimuma hakkab ja anti teada mis me peame teadma ja mida järgima kus tunniplaan, mis moodle, klubid jne.
 
Ehk rohkem räägiti kooli korrast ja reeglitest ja korduvatest küsimustest.
 
Teises loengus rääkisid juba eriala teemal, meile rääkisid oma loo helpdesk-ist, kaks Skype töötajat Peetrid. Amet kus on peamiselt vaja head oskust suhtlemises ja tugevat närvikava. Soovitati seda oma esimeseks ametiks kuna läbi selle omandad teadmised ettevõte kohta kõige paremini ja veel rohkemgi. Tehti juttu Skype siseelu kohta, näidati lühi videotutvustust ettevõte hoonest, mis jäi silma kui ideaalne töökeskkond ja kollektiiv. Rõhutati suurt meeskonna töö olulisust ja võimalusi areneda on alati kuhu iganes. Toodi näiteid töö ülesannete jagamisest ja juhtimisest meeskondades. Tundub lõbus amet olema ja arendav kuna inimesed on vägagi leidlikud vigade tegemises.
 
 
Järgmises loengus ehk teises julgustas meid Janika, kes on ka lõpetanud IT College-i ja asunud tööle arendajana. Tema tutvustas ühe Jaapanlase poolt loodud Roby programmeerimiskeelt. Ta kiitis seda ja selle lihtsust. Rääkis endast ja koolist ning mainis kui segamini ja keerukad kõik asjad alguses näisid, kuid polnud midagi võimatut. Ta andis mõista, et osata ei pea olema kuldaju vaid peab olema tahtmist ja järjepidavust.
 
Kolmandas loengus avas meie silmi Andres, teemal infotehnoloogia tööturgudel toimuvast ja nõudlusest. Rääkis kus on head palgad, kus on mõistlik ja mugav töötada. Andres jagas kogemusi oma karjäärist. Sai palju mõtteterasid näiteks, ole pigem teadlik paljudest asijatest natuke kui spetsialiseeruda ühele valdkonnale. Andrese jutust tuli välja, et Linux ja Unix oskamine on väga kasulik. Selgitas valgesärgi mehe ja infotehnoloogia spetsialistide suhteid ja tähtsust ettevõttes.Ta tundus paljudes asjades skeptiline.
 
 
Loengus neli rääkis meile Martin oma enda käel õpituga saavutatut, kuna ta on kaksteist aastat pidanud freelanceri ametit. Ta rääkis selle mugavusest, ohtudest ja suurtest plussidest mis talle väga meeldivad. Kuid suurim väljakutse on leida endale tööd, arvan ma. Martin väitis ka, et helpdesk-is on kasulik töötata algul kuna nende silmaring areneb laiemaks kiirelt. Martin rääkis kui stressi rohke võib olla lepinguliselt tööl kuskil kõik kiirustavad, ülemus käib pinda kogu aeg on tähtajad .
 
 
Viiendas loengus oli kohale kutsutud ettevõte Ignite 4 liiget. Kes tutvustasid oma ettevõtmisi ja oma tähtsaid metoodikaid mis kiirendavad ja lihtsustavad ning on innovaatilised. Tehti näiteid ja järeldusi ja prooviti siis teisiti või õigemini teist metoodikat. Nemad rõhutasid ka seda, et oma töökaaslastega tuleb saada läbi kui perekond samuti tegi  seda Skype
 
 
Kuues loeng oli mu lemmik vähemalt mulle meeldis see kõige rohkem kus räägiti testimisest. Uskumatu kui suur osakaal on testijatel infotehnoloogias, mina seda ei teadnud. Räägiti erinevatest strateegiatest ja vigadest. Juhiti tähelepanu tugevalt suhtlemist kliendiga, õige aegselt testimised kuna hiljem avastatud vea parandamine võib osutada saatuslikuks.
 
Viimaseks loengu teemaks oli Haigla tehnoloogia. Siim rääkis mis tema on saanud kaasa teha uutes muudatustes näiteks andmete virtualiseerimine millega ta teenis kulutuse tagasi vähem kui aastaga. Mis kasu me saame sellest tehnoloogiast. Mainis kui oluline tähtsus on just selles koolis saadud tutvused ja sotsiaalne võrgustik, kuidas se sinu elu lihtsustab. Tegi selgeks mida tööandja ootab tudengilt ja nõuab. Vaim peab olema valmis rohkele kriitikale kui kiitusteks selle pärast selles valdkonnas nähakse sind siis kui ollakse ise hädas. Tööandjate nõudmiste kohapealt öeldi, soovitakse näha ikka töökogemusi cv-is kui tunnistusel häid hindeid.
 
 
Loengud läbi, kahju neid võinuks rohkem olla aga see selleks. Enamjaolt juhtisid erinevad loengute esitlejad ühistele asijatele olulist tähelepanu. Eriti meeskonna töö tähtsus mis on peamine, sa võid olla kuldpea aga kui sa ei oska suhelda ega koostööd teha oled sa üksi ehk mis võrdub null. Meeskonnana sa võidad ajas, koos suudate leida mitut head visiooni ja lihtsustada ka enda tööd. Saate proovida rohkem läbi, muuta või üldse ümber teha sama aja jooksul.
 
Kaheks loengus kiideti helpdesk-i ametit ja selle mugavusi ning eeliseid. Paljud ütlesid, et suhete võrgustik on oluline ja selle suurendamine. Laideti kahe esineja poolt lipsukandjaid ja öeldi, nende töö on veel halvem ja keegi ei taha seal olla. Saime paremad ettekujutused mõnedest töökohtadest.
 
Need kõik loengud aitasid kaasa selle aine eesmärgile, osad suuremal määral teised väiksemal. Ma sain omale küll mitte idee aga idee suunad oma eesmärgi täiustamiseks. See aine on väga suure tähtsusega esmakursuslastele, paneb mõtlema ja samas motiveerib.
 
Loengutes võiks olla rohkem praktilisi ülesandeid ja mõtteterasid. Üks loeng võiks olla gruppi arutlemine kus kõik tudengid saavad mõelda kaasa ettekirjutatud probleemide lahendamisel.
 
Arutletakse võimaliku üle ja mis sobib ja mis ei sobi ning miks. Inimestel kes käisid loenguid pidamas oleks võinud kaasa võta mingi suguse oma loodud töö ja seda näidata.
 
Kõik oli head ja väga huvitavad teemad, tuhat tänu õppejõule.
 
 
 
==Õpingukorralduse küsimused==
 
===Küsimus A===
 
 
Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi? Kaua on võimalik arvestust teha? Kellega kokkuleppida, et arvestust teha? Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine? Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal? Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?
 
 
===Vastus===
 
Arvetuse uuesti sooritamiseks pean tegema järgmised tegevused ...
 
 
Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö  ülesandeid. Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.
 
 
Kordussoorituste ajakava avaldatakse ÕIS-is. Kordussooritusele pääsemiseks tuleb registreeruda, mida saad teha ÕIS-i kaudu,  enda andmete lehel lingile “Kordussooritused”. Kui õpid REV õppekohal, tuleb maksta kordussoorituse tasu 14,2 € kooli kontole. Makse selgituseks märgi: õppeaine nimetus, oma nimi, kordussooritus. RE tudengi jaoks on kordussooritusel osalemine tasuta, kuid registreeruda tuleb ikka! Kordussoorituse tulemuse saab ÕIS-i kanda ainult end õigeaegselt kordussooritusele registreerinud tudengitele. Registreeruda on võimalik kuni 2 tööpäeva enne vastava soorituse toimumist.
 
 
===Küsimus 2===
 
 
Mis on need tegevused, mis tuleb teha enne punase joone päeva? Panna kirja vähemalt neli (4) tegevust.
 
Eksamil on saadud positiivne hinne, kuid on soov seda hinnet parandada. Mitu korda on võimalik hinnet parandada ja milline hinne läheb akadeemisele õiendile lõpetamisel?
 
 
===Vastus===
 
4 tegevust on 1.valida oma õppekava. 2. kinnitada deklareemine. 3. võta ehk kanda varasemast tehtud ained üle. 4. taotleda akadeemilist puhkust.
 
5. dokumentide esitamine ja maksmine.
 
 
Võimalik on parandada 2 korda ja viimane saadud hinne läheb arvesse mitte parem tulemus.
 
 
 
Vastused küsimustele: http://www.itcollege.ee/tudengile/oppetoo/oppekorraldus-eeskiri/
 
 
[[Category:Erialatutvustus 2012]]
 

Latest revision as of 14:39, 22 August 2013