User:Relepp

From ICO wiki
Revision as of 12:19, 21 October 2011 by Relepp (talk | contribs) (→‎Vastused:)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Erialatutvustuse aine arvestustöö

Autor: Reimo Lepp
Esitamise kuupäev:

Essee

Õpingukorralduse küsimused

Küsimus: B

1. Kukkusid arvestusel läbi. Kuidas edasi?
2. Kaua on võimalik arvestust teha?
3. Kellega kokkuleppida, et arvestust teha?
4. Kuidas toimub järelarvestusele registreerimine?
5. Mis on tähtajad? Palju maksab, kui oled riigieelarvelisel (RE) kohal?
6. Palju maksab, kui oled riigieelarvevälisel (REV) kohal?

Vastused:

1. Edasi tuleb rääkida õppejõuga, registreeruda järelarvestusele ja REV õppekoha puhul maksta nõutav tasu.
2. Õigus kordusarvestusteks kehtib kuni ülejärgmise semestri punase joone päevani, kuid reeglina eeldab kordusarvestus õppuripoolset täiendavat ettevalmistust, mille tagamiseks on õppejõul õigus anda õppurile piiratud mahuga täiendavaid iseseisva töö ülesandeid.
3. Arvestuse tegemiseks tuleb kokku leppida õppejõuga arvestuse sooritamise tingimustes, ning registreeruda õppeosakonnas ja tasuda (REV õppekoha puhul) rektori käskkirjaga kehtestatud tasu hiljemalt üleeelmise tööpäeva lõpuks arvestatuna eksami toimumise päevast.
4. Kordusarvestuste tähtajad määrab ainet õpetav õppejõud kooskõlas õppeosakonnas koostatud soovitusliku ajakavaga.
5. RE õppekohal on kordussooritused tasuta.
6. REV õppekohal õppijale kehtestatakse tasu suurus rektori käskkirjaga.

Küsimus: 2

1. Juhtusid kaotama uksekaardi. Mis on tegevused ja teatamised?
2. Juhtusid kaotama kapi võtme. Mis on tegevused ja teatamised?

Vastused:

1. Kaardi kaotamise korral juhindun Üliõpilaskaardi tellimise juhendi punktist: Asenduskaardi tellimine, Asenduskaart tellitakse kui kehtiv kaart on rikutud, hävinud, kaotatud, varastatud.
Uue kaardi tellimiseks tuleb tudengil siseneda www.minukool.ee keskkonda, “kaardi tellimine” aknasse ja kliki “telli asenduskaart” .
Asenduskaardi tellimisel kaotab automaatselt kehtivuse varasemalt väljastatud kehtiv kaart ja tellimisprotsess on sarnane uue kaardi tellimisega. (vali “tavakaart” või “pangakaart” ning tasu asenduskaardi väljastamise eest vastavalt Eesti Üliõpilasliidu kehtestatud hinnakirjale 6,5 € ). 2. Kapi võtme kaotamise korral pöördun õppeosakonda. Garderoobikapi võtme tagatisraha 13 € tagatisraha kapi jagamisel 9,5 € võtme kohta. Garderoobikapi võtmeid väljastab õppetehnik.